Kansalaisaloite pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta

Kuten useat palvelut tänä päivänä, myös mielenterveyspalvelut järjestetään yhä useammin vakiintuneiden kilpailutusmenettelyjen kautta. Kilpailuttamismenettelyjen myötä pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien ihmisten – tai heidän läheistensä – vaikuttamismahdollisuudet heille kuuluvien palveluiden järjestämiseen ovat vähentyneet. Kilpailutettavia mielenterveyspalveluita ovat esimerkiksi asumis- ja työtoimintapalvelut.

Laatu ja vaikuttavuus palvelutuotannon ytimeen

Palveluiden kilpailutukset ovat usein hintakilpailuja. Kilpailuissa ovat parhaiten menestyneet ne palveluntuottajat, jotka ovat luvanneet tuottaa tarjouspyynnön mukaiset palvelut halvimmalla. Osa palveluntuottajista on jättänyt alle tuotantokustannusten hinnoiteltuja tarjouksia varmistaakseen sopimuksen omalle yritykselleen. Kilpailutuksissa on saattanut olla laatuosioita mukana, mutta niiden painotus on hyvin pieni. Todellisuudessa laadulla ei ole ollut juuri merkitystä, koska edullisin hinta on ratkaissut palveluidentarjoajien valinnan. Kilpailutuksessa ei ole huomioitu hankittavien palveluiden vaikuttavuutta, jonka tulisi olla kaiken palvelutuotannon ydin.

Turvaa arkeen

Kilpailuttamismenettelyjen seurauksena palveluntuottajat vaihtuvat usein. Tämä tarkoittaa mielenterveyden häiriöiden vuoksi apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla heitä ymmärtävien ja tuntevien työntekijöiden menettämistä. Palveluntarjoajan vaihtuessa arjen ja kuntoutuksen rakentaminen on aloitettava alusta. Tällä voi olla kohtalokkaita seurauksia mielenterveyden ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta ihmisille, joille arjen muutokset ovat usein erityisen haasteellisia, ja joiden toimintakyky on jo muutenkin alentunut.

Mielekkyyttä myös työntekijöille

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kilpailuttamismenettely on johtanut henkilöstömäärien vähentymiseen, työntekijöiden toimenkuvien pirstaloitumiseen ja heidän työnsä mielekkyysperustan murentumiseen.

Kansalaisaloitteen tavoite

Kansalaisaloitteessa esitetään, että julkisia hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 9 §:ään lisätään 17. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus: ”Tätä lakia ei sovelleta sellaisten mielenterveyspalveluiden hankintaan, joissa on kyse pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.”

Kansalaisaloite koskee kilpailutuksen piiriin kuuluvia palveluita: asumispalveluita, päivätoimintaa, työtoimintaa, avotyötoimintaa, työhönvalmennusta ja palveluohjausta.


Lue lisää kansalaisaloitteesta osoitteesta https://eimyytavana2.fi/

Allekirjoita kansalaisaloite Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa

Pin It on Pinterest