Valitse sivu
FinFami Uusimaa ry tekee verkostoituvaa työtä Uudenmaan alueella. Toiminnan tavoitteena on tiedon välitys ja konkreettisia palveluita omaisille, läheisille ja perheille. Lisäksi on tärkeää tehdä yhteistyötä ammattilaisten kanssa, antaa heille tietoa perhe- ja omaistyön merkityksellisyydestä. Vaikutamme myös edunvalvonnan keinoin, miten sairastuminen vaikuttaa monen elämään. Ilman yhteistyötä tämä ei olisi mahdollista. Kuntiin on rakennettu pitkäjänteisesti yhteistyön verkostoja, Omaistoiminnan neuvottelukuntia ja tämän toiminnan kautta voimme toimia yhdessä kuntalaisten hyväksi.
Kauniin kesän jälkeen on tulossa merkittäviä parannuksia palveluihin. Yhdistyksen sivuille avautuvat kuntakohtaiset sivut. Tämä helpottaa löytämään palveluita ja saamaan tietoa juuri oman kunnan alueelta.
Lisäksi julkaistavat sivut tuovat paremman näkyvyyden toiminnalle koko Uudenmaan alueella.

Kuntakohtaiset sivut noudattavat Omaistoiminnan neuvottelukuntien jakoa eli kaikkiaan on 15 osiota. Omaistoiminnan neuvottelukunnat ovat verkostoja, jotka koostuvat eri alojen ammattilaisista, omaisista ja kuntoutujista. Nämä verkostot kokoontuvat kahdesta viiteen kertaan vuodessa. Toiminnan tuloksena paikkakunnille mahdollistuu yhteisvastuullisesti toimintoja, seminaareja, luentoja, ryhmiä ja tapahtumia, jotka edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja luovat tiedon saamisen paikkoja. Jatkossa myös Omaistoiminnan neuvottelukuntien muistiot löytyvät kuntakohtaisilta sivuilta. Neuvottelukunnat ovat kaikille avoimia verkostoitumisen paikkoja. Uudistuksella on haettu yhden tietokanavan lisäämistä kuntalaisille ja alueella työtä tekeville: tieto voi toimia kannustajana liittyä neuvottelukuntaan tai että sitä kautta saadaan tietoa. Uutena toimintana tulee myös kuntakohtaisesti sivuillemme kommentointi- / ideointi- ja kysymysmahdollisuus, jotka viestit tulevat omaisyhdistykseen. Jokainen neuvottelukunta sopii, mitä muuta kuntakohtaisille sivuille laitetaan; esim. tietoa tapahtumista, koulutuksista, seminaareista, luennoista, omaisryhmistä.

Tämän lisäksi tulee vielä yhteinen, koko aluetta koskeva osio, johon kootaan koko alueen tapahtumat ja tiedotteet. Lähes kaikki järjestettävät tapahtumat ovat avoimia yli kuntarajojen. Kutsuisinkin ja haastaisinkin ihmisiä osallistumaan eri paikkakuntien tapahtumiin. Uudistuksen tiimoilta käydään palautekeskustelua ja sivujen hiomista syksyn mittaan. Asia on myös esillä 1.11. edunvalvonnan- ja neuvottelukuntien puheenjohtajapäivällä.

Edunvalvonnan osioita on koottu sivuillemme. Löytyy paljon lainsäädännöllistä tietoa sekä ihan käytännön vinkkejä eli kannattaa käydä tutustumassa. Tämän syksyn ja ensi vuoden teemana ovat lapset ja nuoret. Esille otetaan lainsäädäntö lasten ja nuorten näkökulmasta, lapsen ja nuoren oirehtiminen tai nuori perheessä, joista vanhempi tai sisarus oirehtii. Tämä on hyvinkin iso kokonaisuus, jota työstetään hiljalleen työryhmässä. Ensimmäinen keskustelu- ja suunnittelutilaisuus pidetään 1.11.2018 klo 9-12. Ohjelma tulee sivuillemme. Tämä on avoin tilaisuus ja toivonkin tämän teeman kiinnostavan.

Paljon siis tapahtuu ja monen uuden asian äärellä ollaan. Nämä kaikki uudistukset ovat hyvä jatkumo jo pitkään toimineelle yhteistyölle kunnissa. Se on myös niitä mahdollisimman herkillä korvilla kuulemiani toiveita, jotka nyt on voitu toteuttaa yhdistyksessämme. Haastan itseni ja teidät mukaan näihin muutoksiin. Tätä hyvää vuorovaikutusta tarvitaan edelleen. Tästä on hyvä jatkaa.

Pidetään yhteyttä, Eija

Lisätiedot ja yhteydenotot

Eija Suominen
Eija Suominen

Verkostokehittäjä ja aluekoordinaattori

p. 050 534 8395
[email protected]

Pin It on Pinterest