Valitse sivu

Aurinkoisena toukokuisena torstaina Hotelli Vantaalla järjestettiin omaistoiminnan neuvottelukuntien verkostopäivä.

Verkostopäivän tarkoituksena oli koota yhteen Omaistoiminnan alueellisia jäseniä sekä yhteistyötahoja. Neuvottelukunnilta oli aiemmin noussut toiveiksi tälle päivälle kokemusasiantuntijuuden esille tuominen ja sitä olikin päivän ohjelmassa esillä monesta eri näkökulmasta useamman kokemusasiantuntijan myötä.

Omaistoiminnan kuntayhteistyö kokoaa yhteen mielenterveys- ja päihdetyössä mukana olevia ammattilaisia, luottamushenkilöitä sekä kokemusasiantuntijoita, niin omaisia kuin kuntoutujia, paikallisiksi verkostoiksi eli omaistoiminnan neuvottelukunniksi. Omaistoiminnan neuvottelukuntatoiminnan tavoitteena on toteuttaa alueen viranomaistahojen sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa alueellisia, mielenterveyttä tukevia palveluita omaisille sekä perheille. Omaisnäkökulma on yhteistyössä vahvasti esillä. Kuntien keskinäiset tarpeet sekä tilanteet vaihtelevat, mutta neuvottelukuntayhteistyön kautta etsitään ratkaisuja haasteisiin ja kokemustietoa jaetaan kuntien kesken.

Päivän aikana saimme kuulla laaja-alaisesti erilaisia esityksiä. Eija Suomisen alustuksen jälkeen vuorossa oli aiemmin mainittujen kokemusasiantuntijoiden puheenvuorojen lisäksi FinFami Uusimaa ry:n alueellisen perhetyön yhteistyötapaamiset syksyllä 2019 sekä Taiteen sulattamo ry:n toiminnan esittely, jota syvensi kulttuuriasiantuntijan esitys. Saimme myös kuulla Sosped-säätiön sekä Helsingin kaupungin päihdepalveluiden yhteisesityksenä näkökulmia toipumisorientaatioon sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminnasta. Ohjelman täydensi lopussa FinFami Uusimaa ry:n toiminnanjohtajan Leif Bergin sekä projektikoordinaattorin Peter Rolinin kommenttipuheenvuorot.

Erityisesti kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot saivat aikaan keskustelua, jonka myötä esille nousi monenlaisia huomioita sekä omakohtaisia kokemuksia. Tunnelma oli koko päivän ajan hyvin läsnä oleva sekä keskusteleva. Kuulluksi sekä kohdatuksi tulemisen tarpeet nousivat usein esille, samoin kuin mahdollisuus erilaisiin hoitomuotoihin. Näiden lisäksi myös toivo sekä kokemukset erilaisista tuen sekä hoitojen hyödyistä olivat läsnä.  Oli selvää, että olimme tärkeiden asioiden äärellä. Päivän lopussa saimme nauttia kupit kahvia monenlaisten herkkujen kera. Kahvien äärellä oli vielä hyvä mahdollisuus jakaa ajatuksia sekä kokemuksia antoisasta päivästä.

Teksti: Jenny Tast

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

Eija Suominen
Eija Suominen

Verkostokehittäjä ja aluekoordinaattori

p. 050 534 8395
[email protected]

Pin It on Pinterest