Valitse sivu

Järjestönä olemme merkittävässä roolissa antamassa monimuotoista tietoa ja tukea omaisille, läheisille ja perheille. Viemme tietoa myös organisaatioille, miksi ja miten he voisivat tukea koko perhettä läheisen sairastuessa.

Verkostojen rakentaminen ja niiden ylläpitäminen kunnissa ei ole itsestäänselvyys. Toiminnan koordinoijana minulla tulee olla tarjottavana ajankohtaista, uutta tietoa, toimivat rakenteet ja otettava vastuu esim. tiedottamisesta ja viestinnästä. Kuntiin on rakennettu pitkäjänteisesti Omaistoiminnan neuvottelukuntatoimintaa vuodesta 2000. Toiminta kokoaa verkostoiksi ja yhteiseen keskusteluun omaisia, kuntoutujia, kuntien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä, seurakuntia, järjestöjä, seurakuntia, oppilaitoksia, erikoissairaanhoitoa, asumispalvelutuottajia, kuntien luottamusmiesjohtoa jne. Neuvottelukunnat kokoontuvat kahdesta viiteen kertaan vuodessa. Tapaamisissa välitämme ajankohtaista tietoa palveluista tai niiden puuttumisesta ja mitä tulisi vielä kehittää. Näiden keskustelujen myötä on syntynyt paljon kumppanuuksia yhdessä tehden, jotka tulevat kuntalaisten eduksi. Yhdessä olemme myös suunnitelleet ja toteuttaneet niin ammattilaisille kuin kuntalaisille kohdennettuja seminaaripäiviä; syyskauden 2019 teemoina ovat olleet esim. häpeän kokemukset, nuoruuden ilot ja surut, taloudellinen tilanne, haittapelaaminen, surun kohtaaminen, toipumisorientaatio.
Toiminta-alueellamme Uudellamaalla toimii 15 omaistoiminnan neuvottelukuntaa ja näihin verkostoihin kuuluu 560 jäsentä; melkoinen verkosto siis. Tieto myös kulkee helposti ja laajalle näiden verkostojen välillä ja tätä on opittu hyödyntämään.

Omaiselle neuvottelukuntatoiminta antaa mahdollisuuden perehtyä kaupungin eri palveluihin. Olen myös voinut kertoa omaisena omista kokemuksistani ja olen tullut kuulluksi.  -Raila Saarnila, omainen-

 

Näen omaistoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtajana toimimisen näköalapaikkana paikkakunnan mielenterveys- ja päihdetyöhön. Mitä laajempi verkosto, sen enemmän tietoa ja vaikuttavuutta siitä saa. Hyvänä näen sen, että verkostossa ovat omaiset, ammattilaiset ja järjestöt yhdessä. Mitä useampaan näkökulmaan pääsee kurkistamaan, sen parempi! Toivon, että myös ammattilaiset näkevät omassa työssään verkostotyön edut. -Anja Tauriainen, puheenjohtaja / Hyvinkään omaistoiminnan neuvottelukunta-

Vuosien varrella olemme keskustelleet neuvottelukunnissa, miten paljon tietoa on tuotettuna ja saatavilla, mutta se on kovin hajanaista ja vaikeasti löydettävissä. Siitä lähti edunvalvonnan nimissä työ, jossa pienet työryhmät kokosivat teemoja tietopaketeiksi, joita on koottu verkkosivuillemme. Tämän vuoden teemana ovat lapset ja nuoret. Ajatuksena on koota niitä pulmatilanteita, kun lapsi tai nuori oirehtii tai joku hänen lähipiirissään oirehtii tai sairastaa. Apua, tukea ja hoitoa on saatavilla; ne tulee vain löytää ja ohjata perheitä palveluiden pariin. Monet lait ovat kuitenkin ristiriitaisia käytännön tilanteiden kanssa, joten lait ovat keskeisessä roolissa.

Lasten ja nuorten edunvalvonta oli teemana 20.11.2019 pidetyssä koulutuspäivässä, joka oli myös Lapsen oikeuksien päivä. Tavoitteena on, että vuoden 2020 keväällä tämä kokonaisuus on verkkosivuillamme. Lapset ja nuoret ovat myös teema, millä neuvottelukuntien on tavoitteena mennä vuoden 2020 alkupuolella tapaamaan kansanedustajia eduskuntaan. Esillä erityisesti lakien epäjohdonmukaisuus, ristiriitaisuus ja tulkinta.

FinFami Uusimaa ry:n verkkosivujen uudistuminen mahdollisti myös kuntakohtaisten sivujen luomisen. Niille tuotetaan tietoa jatkuvasti; myös neuvottelukuntien kokousmuistiot ovat kaikkien luettavissa. Tämä lisää osaltaan toiminnan läpinäkyvyyttä. Samassa on myös viestin / idean lähettämismahdollisuus. Jo lyhyen kokemuksen mukaan siitä on tullut yksi tieto- ja keskustelumahdollisuus lisää.

Neuvottelukuntatyöskentely on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, johon kuuluu jatkuva suunnittelu, arviointi ja reagointi alueellisiin tarpeisiin. Tärkein kehittämisen kohde kaikkialla on kuntien luottamusmiesjohdon, työntekijöiden ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen, avoimuuden ja tiedon lisääminen.

Järjestöt toimivat hyvinkin monella eri tavalla. Omaan työhöni sopii parhaiten olla osana kunnassa toimivia verkostoja ja näin kehittää sekä tuottaa konkreettisesti parempia palveluita.

Jos olet kiinnostunut kuntasi palveluista, joita edistämme Omaistoiminnan neuvottelukuntatoiminnalla, niin otathan yhteyttä: [email protected] tai 050-53 48 395. Voit myös käydä tutustumassa kuntakohtaisiin sivuihimme.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Eija Suominen
Eija Suominen

Verkostokehittäjä ja aluekoordinaattori

p. 050 534 8395
[email protected]

Pin It on Pinterest