FinFami Uusimaa ry ja Huoleti Oy toteuttavat keväällä 2018 pilottiprojektin, jonka tavoitteena on pilotoida Huoleti-mobiilisovellusta osana omaisten vertaistukiverkostoa.

Sovelluksen avulla voidaan etsiä muita samassa elämäntilanteessa olevia omaisia, ja tätä kautta löytää uusia jäseniä omaan vertaistukiverkostoon. Lisäksi sovelluksen avulla on mahdollista koota yhteen myös jo olemassa oleva tukiverkosto.

Pilotin aikana etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaiseksi omaiset kokevat sovelluksen tarjoaman vertaistuen?
  • Kuinka paljon sovellusta käytetään?
  • Käytetäänkö sovellusta pääosin vertaistukisovelluksena (uudet kontaktit) vai hyödynnetäänkö sovellusta enemmän avun pyytämiseen (vanhat kontaktit)?
  • Millainen on käyttäjän asiakaskokemus?

Pilotin aikana sovelluksen käytöstä kerätään tunnisteetonta käyttötietoa. Pilottiin osallistuneille lähetetään kaksi palautekyselyä, joista toinen lähetetään pilotin aikana, toinen pilotin lopussa.

Pilotin rekrytointivaihe on käynnissä. Ilmoittaudu mukaan pilottiin osoitteessa https://www.lyyti.in/huoletipilotti.

 

Lisätietoja:

Osku Marjanen, VETO-projekti
Projektikoordinaattori
p. 040 132 6768
osku@finfamiuusimaa.fi

Pin It on Pinterest