Anhörigträffar

Gruppen är annulerad! Ny grupp börjar på hösten. Följ våra sidor.

Öppna kvällar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning eller missbruk. Din närstående kan vara ditt vuxna barn, din partner, ditt syskon eller någon annan som står dig nära. Vi samlas i föreningens eget mötesrum (Tuikku), dessutom kan du även delta virtuellt via Teams. Föreningens personal deltar i träffarna.

Öppna diskussionskvällar varannan vecka, med start från måndagen 10.1. klockan 17.30-19. Följande träffar är 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4.

Delta på alla eller enskilda diskussionskvällar.

NÄR?

10.1.-24.4.2022

VAR?

FinFami Nyland rf
Jämsägatan 2 C (gatuplan), Helsingfors

Tuikku-kohtaamo

Visa på karta

TILLÄGGSINFORMATION

tel. 09 686 0260 (må-to kl. 9–15)

[email protected]

Pin It on Pinterest