Mielenterveys ja sosiaalinen toimintaympäristö

Jokainen kuntoutuja on oman elämänsä kulkija ja hän kohtaa elämässään, palautumisessaan ja kuntoutumisessaan erilaisia haasteita. Toisella saattaa olla huomattava määrä erilaisia kognitiivisia rajoitteita, kun taas toinen pärjää toiminnallisesti ja sosiaalisesti erittäin hyvin. Ei ole siis ennakolta tähtiin kirjoitettu, että sairastuessaan henkilö saa kaiken siihen liittyvät toimintakyvyn häiriöt tai toimintakyvyn alentumiset kannettavakseen.

FinFami Uusimaa ry:llä on pitkät perinteet mielenterveyskuntoutujien omaisten tukemisesta ja koko perheen kanssa tehtävästä työstä. Näinä vuosina yhdistyksessä on kohdattu toisaalta henkilöitä, joilla on ollut mitä erilaisimpia sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen haasteita ja häiriöitä, ja toisaalta omaisia ja läheisiä, joita nämä kummallisuudet ihmetyttävät. Tämä on aiheuttanut perheessä ja lähipiirissä usein hämmennystä, vääriä tulkintoja ja ristiriitoja.

Tähän oppaseen on koottu aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä käytännön perhetyön kokemuksia. Uskomme, että tieto ei lisää tuskaa, kun painotamme, etteivät kognitiiviset toimintarajoitteet tule välttämättä yhtenä pakettina eivätkä ne ole este toimivalle arjelle. Kun kuntoutuja ja hänen läheisensä oppivat ymmärtämään näitä sairastumisen mukanaan tuomia muutoksia, he pystyvät toimimaan rakentavasti ja vahvistamaan toimivan arjen puitteita palautumisen ja kuntoutumisen tueksi.

Oppaassa esitellään lyhyesti psyykkiseen sairastumiseen liittyviä tekijöitä sekä ennen sairastumista ilmeneviä ennakko-oireita. Keskiössä ovat kuitenkin tyypillisimmät kognitiiviset häiriöt ja muutokset, joita voi esiintyä psyykkisen sairauden yhteydessä diagnoosista riippumatta. Jotta aihe ei jäisi vain kognitiivisten häiriöiden luetteloimiseksi, olemme liittäneet mukaan käytännön asiakastyön kautta saatuja havainnollistavia esimerkkejä sekä toimivia tukemisen keinoja.

Pin It on Pinterest