Valitse sivu

Kuntayhteistyö / Neuvottelukunnat

Tärkein kehittämiskohde on kuntien luottamusjohdon, työntekijöiden ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen lisääminen.

Kuntayhteistyö kokoaa mielenterveystyössä mukana olevia ammattilaisia, luottamushenkilöitä ja kokemusasiantuntijoita – sekä omaisia että kuntoutujia – paikallisiksi verkostoiksi, omaistoiminnan neuvottelukunniksi. Neuvottelukunnat kokoontuvat säännöllisesti kehittäen alueen mielenterveys- ja päihdepuolen palvelutarjontaa omaisille ja perheille.

Neuvottelukunnat tuovat tietoa ja näkemyksiä eri tahoilta, joihin haasteisiin sitten pyritään etsimään ratkaisuja. Omaisnäkökulma on korostetusti esillä. Kunnissa on hyvin erilaiset tarpeet ja nämä tulevat esille neuvottelukuntatyöskentelyssä ja kokemuksia jaetaan kuntien kesken. Kunnissa järjestetään luentoja, seminaareja ja tiedotuspäiviä, jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Neuvottelukunnissa keskeinen synergiaetu on sen jäsenten hyvin laaja oman alansa asiantuntijuus. Lisäksi kustannustehokkuus toteutuu hyvin vastavuoroisin tilajärjestelyin.

Neuvottelukunnat toimivat hyvin kevyin rakentein ja kokoukset järjestyvät myös vastavuoroisuusperiaatteella. Kokousten puheenjohtaja tulee kunnasta ja sihteerinä toimii FinFami Uusimaa ry:n työntekijä, joka jakaa muistiot laajalla jakelulla.

Neuvottelukuntatyöskentely on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, johon kuuluu jatkuva suunnittelu, arviointi ja reagointi alueellisiin tarpeisiin. Tärkein kehittämisen kohde kaikkialla on kuntien luottamusjohdon, työntekijöiden ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen lisääminen.

Ota yhteyttä

Eija Suominen
Eija Suominen

Verkostokehittäjä ja aluekoordinaattori

p. 050 534 8395
[email protected]

Lisää aiheesta

Uudenmaan alueen omaistoiminnan neuvottelukunnat

Kuva suurenee klikkaamalla.

Ajankohtaista

Kuntayhteistyön kuulumisia

Kuntayhteistyön kuulumisia

FinFami Uusimaa ry tekee verkostoituvaa työtä Uudenmaan alueella. Toiminnan tavoitteena on tiedon välitys ja konkreettisia palveluita omaisille, läheisille ja perheille. Lisäksi on tärkeää tehdä yhteistyötä ammattilaisten kanssa, antaa heille tietoa perhe- ja...

lue lisää

Pin It on Pinterest