Space!

Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön

Space!-projekti on nuorten ja luovan monialaisuuden asialla

Joka neljäs nuori on mielenterveysomainen. Suurin osa heistä jää vaille tarvitsemaansa tukea. On tärkeää luoda nuorille tiloja oman elämän ja ihmissuhteiden tarkastelulle. Tiloja kasvulle, tunteille ja oivaltamiselle.

Space! -projektin tavoite on ollut kehittää ennaltaehkäisevää toimintamallia, joka tavoittaa nuoria, joiden perheenjäsen, ystävä tai läheinen on sairastunut psyykkisesti, ja joiden kohdalla näin ollen hyvinvoinnin riskit ovat kohonneet. Palvelu suunnataan avoimena 16–29 –vuotiaille opiskelijoille ja kohdennetusti omaisyhdistysten asiakkaille.

Projektin piloteissa nuorille on tarjottu omaisyhdistysten ja oppilaitosten kautta taiteeseen ja mentalisaatiotyöotteeseen perustuvaa Omakuva N.Y.T. -ryhmätoimintaa, jossa tavoitteena on psykososiaalinen vahvistaminen ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja tilanteen huomioiminen. Ryhmissä pohditaan identiteettiä, ryhmässä toimimista, läheissuhteita ja kannustetaan luomaan unelmia kohti tulevaisuutta.

Yhteistyö ja monialaisuus

Space! -projekti on toteutunut yhteistyössä neljän alueellisen FinFami -yhdistyksen kanssa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Uudellamaalla yhteistyötä on toteutettu myös Espoon kaupungin, Omnia ammattikoulun, Stadin ammattiopiston ja Metropolia AMK:n kanssa. Ryhmätoiminnan ohjaajiksi on palkattu kuvataiteen, tanssin, teatterin ja sirkuksen alan ammattitaiteilijoita. Projektille on myös perustettu nuorista koostuva Rönsylinja -ohjausryhmä. Ryhmä koostuu nuorista, jotka ovat osallistuneet Omakuva N.Y.T. -ryhmään. Nuorten osallistuminen on tärkeää, kun suunnitellaan heille kohdennettuja palveluita.

Space! -projekti on kannustanut monialaiseen keskusteluun ja tiedonvaihtoon järjestämällä luovia perehdytyskoulutuksia, verkostokokouksia sekä valtakunnallisia Hullu nuoruus -nuorisotyön kehittämispäiviä. Tavoitteena on ollut luoda uutta ymmärrystä, tutustua hienoihin tyyppeihin, mahdollistaa yhteiskehittäminen ja tuoda taiteen ja kulttuurin vaikuttavia toimintatapoja osaksi nuorten mielenterveyden edistämistyötä. Raivata tilaa kokeiluille ja luovuudelle.

Projekti päättyy joulukuussa 2018. Projektin tuotoksina on synnytetty Omakuva N.Y.T. Ryhmänohjaajan Luonnoskirja -niminen opas ryhmänohjaajille, sekä organisaatioille tarkoitettu Ota käyttöön Omakuva -opas. Nämä löytyvät tulevaisuudessa FinFami Uusimaa ry:n verkkosivuilta, ja ovat vapaasti käytettävissä.

SPACE!

 Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön

2016 – 2018

Omakuva N.Y.T. -ryhmistä luovia itseilmaisun keinoja sisäisten maailmojen kuvaamiseen.

Kuva: Emilia Ikäheimo

Opiskelijoille mahdollisuuksia kohtaamiseen ja oman itsen pohdintaan.

Kuva: Emilia Ikäheimo

Suhteet ystäviin, perheeseen ja yhteisöön otetaan huomioon.

Kuva: Karoliina Ek

Vuorovaikutus ja vuoroin vaikuttuminen: taiteilijat, nuoret ja sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset yhdessä.

Kuva: Emilia Ikäheimo

Ihmettely ja ei -tietävä asenne, uteliaisuus maailmaa ja toisia kohtaan.

Kuva: Emilia Ikäheimo

Taide avaa uusia näkökulmia itseen ja ympäröivään todellisuuteen. Taide ja luovuus on osa hyvinvointia. Taide kuuluu kaikille.

Kuvat: Emilia Ikäheimo

Taiteen kautta kokemus voi tulla näkyväksi uusin tavoin.

Kuva: Tuomo Eerikäinen

Kokemus otetaan vastaan sellaisena kuin se on, kaunistelematta tai kauhistelematta.

Kuva: Sanni Sihvola

Ajankohtaista

Syystervehdys Space!-projektilta: Muistakaa katsoa myös pöytäpintojen alapuolelle!

Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön -projektin viimeiset kuukaudet ovat käsillä. Kokoamme monia palasia yhteen. Työmme on sisältänyt Omakuva N.Y.T. -nimisen taideperustaisen kasvuryhmämallin pilotointia nuorten ryhmissä moniammatillisen yhteistyön...

Mitä kaikuu avaruudessa?

Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön -projektin terveisiä taideuniversumin reunalta. Avaruus on kiehtova asia. Wikipedia kertoo, että avaruus on tähtitieteessä pääosin tyhjiön muodostama osa maailmankaikkeutta Maan ilmakehän ulkopuolella. Suurin osa...

Space!-projekti Kolumbiassa

Space!-projekti siirtää konttorinsa Bogotáan, Kolumbiaan ajalle 12.1. - 2.2. Matkan tarkoituksena on kouluttaa paikallisia järjestötoimijoita ja yhteisötaiteilijoita Omakuva N.Y.T. -ohjausmallin käyttöön. Matkaa voit seurata Facebookissa Space Kolumbiassa -sivulla....

Lisätietoja

Sanni Sihvola

Projektikoordinaattori
p. 045 7733 2203
sanni@finfamiuusimaa.fi

Ursula Hallas

Projektityöntekijä
p. 045 7734 7836
ursula@finfamiuusimaa.fi

”Omakuvassa yks parhaita juttuja oli se, kun koko menneisyyttä ja kaikkea kipua ei pitänyt kerralla läväyttää esiin. Kehollisten harjoitusten avulla pystyi käsittelemään vaan yhtä tunnetta, jotain epämääräistä fiilistä, tai yksittäistä muistoa.”

”Muistan askeleita täynnä aggressiota ja vihaa – pelkoa. Butokävely: kävellä kohti tulevaa ja toiveita. Kävelyä oman tahdon kanssa.”

”Tärkeintä minulle on kokemus siitä, että minua ja ajatuksiani arvostetaan. Että sillä on väliä mitä ajattelen, koen ja sanon. Kokonaisvaltainen tunne omana itsenään hyväksytyksi tulemisesta, sitä en unohda koskaan. Kannan muistoa mukanani.”

Pin It on Pinterest