Space!

Projekti on päättynyt 12/2018

Nuorten ja luovan monialaisuuden asialla

Joka neljäs nuori on mielenterveysomainen. Suurin osa heistä jää vaille tarvitsemaansa tukea. On tärkeää luoda nuorille tiloja oman elämän ja ihmissuhteiden tarkastelulle. Tiloja kasvulle, tunteille ja oivaltamiselle.

Space! – Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön -projektin tavoite on ollut kehittää ennaltaehkäisevää toimintamallia, joka tavoittaa nuoria, joiden perheenjäsen, ystävä tai läheinen on sairastunut psyykkisesti, ja joiden kohdalla näin ollen hyvinvoinnin riskit ovat kohonneet. Palvelu suunnataan avoimena 16 – 29 -vuotiaille opiskelijoille ja kohdennetusti omaisyhdistysten asiakkaille.

Projektin piloteissa nuorille on tarjottu omaisyhdistysten ja oppilaitosten kautta taiteeseen ja mentalisaatiotyöotteeseen perustuvaa Omakuva N.Y.T. -ryhmätoimintaa, jossa tavoitteena on psykososiaalinen vahvistaminen ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja tilanteen huomioiminen. Ryhmissä pohditaan identiteettiä, ryhmässä toimimista, läheissuhteita ja kannustetaan luomaan unelmia kohti tulevaisuutta.

Yhteistyö ja monialaisuus

Space! -projekti on toteutunut yhteistyössä neljän alueellisen FinFami -yhdistyksen kanssa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Uudellamaalla yhteistyötä on toteutettu myös Espoon kaupungin, Omnia ammattikoulun, Stadin ammattiopiston ja Metropolia AMK:n kanssa. Ryhmätoiminnan ohjaajiksi on palkattu kuvataiteen, tanssin, teatterin ja sirkuksen alan ammattitaiteilijoita. Projektille on myös perustettu nuorista koostuva Rönsylinja -ohjausryhmä. Ryhmä koostuu nuorista, jotka ovat osallistuneet Omakuva N.Y.T. -ryhmään. Nuorten osallistuminen on tärkeää, kun suunnitellaan heille kohdennettuja palveluita.

Space! -projekti on kannustanut monialaiseen keskusteluun ja tiedonvaihtoon järjestämällä luovia perehdytyskoulutuksia, verkostokokouksia sekä valtakunnallisia Hullu nuoruus -nuorisotyön kehittämispäiviä. Tavoitteena on ollut luoda uutta ymmärrystä, tutustua hienoihin tyyppeihin, mahdollistaa yhteiskehittäminen ja tuoda taiteen ja kulttuurin vaikuttavia toimintatapoja osaksi nuorten mielenterveyden edistämistyötä. Raivata tilaa kokeiluille ja luovuudelle.

Projekti päättyy joulukuussa 2018. Projektin tuotoksina on synnytetty Omakuva N.Y.T. Ryhmänohjaajan Luonnoskirja -niminen opas ryhmänohjaajille, sekä organisaatioille tarkoitettu Ota käyttöön Omakuva -opas. Nämä löytyvät tulevaisuudessa FinFami Uusimaa ry:n verkkosivuilta, ja ovat vapaasti käytettävissä.

Omakuva N.Y.T. – taideperustainen kasvuryhmä

Omakuva N.Y.T. – taideperustainen kasvuryhmä on kehitetty nuorille, jotka kokevat huolta omasta tai läheisensä mielen hyvinvoinnista.

Ryhmänohjausmalli perustuu taiteeseen ja mentalisaatiota tukevaan ohjaajien reflektiiviseen työotteeseen. Se edustaa palveluna kulttuurihyvinvointialaa.

Malli on kehitetty FinFami Uusimaa ry:n MiMi- ja Space! -projekteissa vuosina 2012 – 2018.

Tutustu Omakuva N.Y.T. -malliin tarkemmin täällä.

Pin It on Pinterest