Svenskspråkig samtalsgrupp

Är du orolig för din närståendes psykiska ohälsa och för din egen ork? I samtalsgruppen har alla sin unika historia men samtidigt oftast mycket som förenar. Bland annat känslor av oro, sorg och maktlöshet är vanliga. I gruppen kan vi dela dessa känslor. I första hand bör vi tänka på att ta hand om oss själva för att orka. I gruppen är kamratstödet det viktigaste.

 

Anmälningarna via Lyyti länken.

NÄR?

 

VAR?

FinFami Nyland rf
Jämsägatan 2 C, Helsingfors

Visa på karta

TILLÄGGSINFORMATION

tel. 09 686 0260 (må-to kl. 9–15)

[email protected]

Pin It on Pinterest