VETO

Tietoa projektista

VETO – eli verkkoympäristössä tapahtuvan omaistoiminnan kehittäminen – oli STEA:n rahoittama kolmivuotinen projekti, joka käynnistyi vuoden 2017 puolessa välissä ja päättyi tammikuussa 2020. Rahoitus myönnettiin FinFami Uusimaa ry:lle, mutta projekti toimi valtakunnallisesti kehittäen verkkopalveluita koko FinFami-yhdistysperheen käyttöön. Projektin tuotokset siirrettiin osaksi FinFami Keskusliiton OMAHA toimintaa.

Projektin ensisijaisena tavoitteena oli edistää omaisten ja läheisten hyvinvointia ja tukea heidän jaksamistaan verkkopalveluiden avulla. Digiyhteiskunnan kehittyessä myös omaistyössä on noussut tarvetta uudenlaisille tuen ja kohtaamisen muodoille. Uusilla digitaalisilla palveluilla pyritään monipuolistamaan palveluvalikoimaa ja tavoittamaan myös heidät, joita ns. perinteiset tuen ja kohtaamisen muodot eivät syystä tai toisesta tavoita. Digipalveluiden avulla pyritään tarjoamaan jokaiselle jotakin omien tarpeiden ja voimavarojen mukaan – myös ennaltaehkäisevästi.

Tämän lisäksi projektin tavoitteena oli

  • kehittää FinFami-yhdistysten yhteistä verkkopalvelualustaa ja yhteistyöverkostoa
  • lisätä palveluiden tavoitettavuutta
  • tuoda näkyvämmäksi FinFami-yhdistysten toimintaa ja asiantuntijuutta
  • yhtenäistää ja nykyaikaistaa käytössä olevia työvälineitä
  • mahdollistaa monipuolinen yhdessä tekeminen ja yhteinen palvelutuotanto.

VETO-projekti tuotti FinFami-yhdistyksille sekä valmiita käyttöönotettavia verkkopalveluita, että ns. best practices -tyyppisiä suosituksia mm. digitaalisten palveluiden ja välineiden suunnitteluun, käyttöönottoon ja resursointiin. Kaikki projektin sisällöt olivat luokiteltavissa seuraavien pääotsikoiden alle:

  • Verkkosivut ja Verkossa tapahtuva asiakastyö ja tukipalvelut
    → ns. verkkopalvelualusta
  • Verkkonäkyvyys
  • Ajasta ja paikasta riippumattomat työvälineet

Sisältöjen suunnittelun ja toteutuksien keskiössä olivat palvelumuotoilun, datalla johtamisen ja keskitettyjen ratkaisuiden periaatteet.

Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä FinFami-keskusliiton ja muiden FinFami-alueyhdistysten kanssa painottaen yhdessä tekemistä ja yhteistä palvelutuotantoa.

VETO-projekti pähkinänkuoressa

Diaesitys suurenee klikkaamalla.

Pin It on Pinterest