VETO

Verkkoympäristössä tapahtuvan omaistoiminnan kehittäminen

VETO – eli verkkoympäristössä tapahtuvan omaistoiminnan kehittäminen – on STEA:n rahoittama kolmivuotinen projekti, joka käynnistyi vuoden 2017 puolessa välissä. Rahoitus on myönnetty FinFami Uusimaa ry:lle, mutta projekti toimii valtakunnallisesti kehittäen verkkopalveluita koko FinFami-yhdistysperheen käyttöön.

Projektin ensisijaisena tavoitteena on edistää omaisten ja läheisten hyvinvointia ja tukea heidän jaksamistaan verkkopalveluiden avulla. Digiyhteiskunnan kehittyessä myös omaistyössä on noussut tarvetta uudenlaisille tuen ja kohtaamisen muodoille. Uusilla digitaalisilla palveluilla pyritään monipuolistamaan palveluvalikoimaa ja tavoittamaan myös heidät, joita ns. perinteiset tuen ja kohtaamisen muodot eivät syystä tai toisesta tavoita. Digipalveluiden avulla pyritään tarjoamaan jokaiselle jotakin omien tarpeiden ja voimavarojen mukaan – myös ennaltaehkäisevästi.

Tämän lisäksi projektin tavoitteena on

  • kehittää FinFami-yhdistysten yhteistä verkkopalvelualustaa ja yhteistyöverkostoa
  • lisätä palveluiden tavoitettavuutta
  • tuoda näkyvämmäksi FinFami-yhdistysten toimintaa ja asiantuntijuutta
  • yhtenäistää ja nykyaikaistaa käytössä olevia työvälineitä
  • mahdollistaa monipuolinen yhdessä tekeminen ja yhteinen palvelutuotanto.

VETO-projekti tuottaa FinFami-yhdistyksille sekä valmiita käyttöönotettavia verkkopalveluita, että ns. best practices -tyyppisiä suosituksia mm. digitaalisten palveluiden ja välineiden suunnitteluun, käyttöönottoon ja resursointiin. Kaikki projektin sisällöt ovat luokiteltavissa seuraavien pääotsikoiden alle:

  • Verkkosivut ja Verkossa tapahtuva asiakastyö ja tukipalvelut
    → ns. verkkopalvelualusta
  • Verkkonäkyvyys
  • Ajasta ja paikasta riippumattomat työvälineet

Sisältöjen suunnittelun ja toteutuksien keskiössä ovat palvelumuotoilun, datalla johtamisen ja keskitettyjen ratkaisuiden periaatteet.

Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä FinFami-keskusliiton ja muiden FinFami-alueyhdistysten kanssa painottaen yhdessä tekemistä ja yhteistä palvelutuotantoa.

Lisätietoja

Osku Marjanen

Projektikoordinaattori
p. 040 132 6768
osku@finfamiuusimaa.fi

Tuukka Mäkelä

Projektityöntekijä
p. 040 530 0215
tuukka@finfamiuusimaa.fi

Ajankohtaista / Bittivirtaa

Verkkopalveluilla lähemmäksi ihmistä

Ennen kuin verkkopalvelut ovat täysin integroituneet osaksi yhdistyksen ja sen asiakkaiden joka päiväistä toimintaa, on niitä hyvä ajatella palveluina, jotka täydentävät jollain tavalla olemassa olevia palveluita ja toimivat ns. perinteisten palveluiden rinnalla....

lue lisää

Bittivirtaa 3/2018

Sähköisen ajanvarauksen edut yhdistykselle. FinFami Uusimaa ry otti käyttöön sähköisen ajanvarauksen portaittain heinäkuussa 2017 eteenpäin. Palvelua on kehitetty yhteistyössä tuen ja neuvonnan henkilökunnan kanssa. Nykyisellään palvelu sisältää myös keväällä 2018...

lue lisää

Digitalisaation pahansuovat sanantuojat (!/?)

Me VETO-projektissa uskomme digitalisaatioon, teknologiaan ja näiden kahden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Digitalisaatio ja teknologia eivät ole uhkia. Ne ovat paremman huomisen mahdollistajia. Kun kuvittelemme, miltä maailma näyttää vuonna 2049, on se väkisinkin...

lue lisää

Bittivirtaa 2/2018

FinFami-kentän digiloikan ensiaskeleet. VETO-projekti on alusta saakka haastanut FinFami-yhdistysten väkeä toiminnan muutokseen analogisesta toiminnasta digitaaliseen. VETO toivoo jättävänsä jälkeensä ajatuksen digitaalisten sisältöjen ja palveluiden sisällyttämisestä...

lue lisää

Bittivirtaa 1/2018

VETO-projekti käynnistyi viime vuoden elokuussa 2017 toden teolla Tuukka Mäkelän palkkaamisen myötä. Siihen mennessä Osku Marjanen oli tehnyt paljon kartoitustyötä niin non-profit lisensseillä saatavilla olevista ohjelmistoista ja aikaisemmista ratkaisuista joita on...

lue lisää

Bittivirtaa 0/2018

Jatkossa Bittivirtaa-uutiskirje tullaan julkaisemaan tällä sivulla. Uutiskirjeen tilauksia ei ole tullut kuin muutamia, joten emme ole edistäneet kirjeasiaa kiireen keskellä. Päivitämme tämän kuukauden aikana sivustolle paljon uutta materiaalia. Tilaajille tullaan...

lue lisää

Pin It on Pinterest