Tietoa yhdistyksestä

Mikä on FinFami Uusimaa ry?

FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena on omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää omaisten hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia.

Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista sekä tukea omaisen jaksamiseen arjen haasteissa. Tarjoamme omaisille myös ryhmiä, luentoja, opintopiirejä, kursseja ja virkistystoimintaa. Vertaistukiryhmät ovat ammattilaisten ja koulutettujen vertaisohjaajien ohjaamia ja ne on tarkoitettu puolisoille, sisaruksille, vanhemmille, lapsille ja aikuisille lapsiomaisille.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan Uudenmaan alueen mielenterveyspalveluihin korostaen omaisnäkökulmaa perheen pärjäävyyden edistämisessä. Yhdistys toimii yhteistyössä kuntien, mielenterveystyötä tekevien viranomaisten ja ammattilaisten, asiantuntijoiden sekä järjestöjen kanssa. Projekteissamme kehitämme ryhmä- ja kurssitoimintaa ja tutkimme työmalleja, joiden avulla mielenterveyskuntoutujaa ja hänen perhettään voidaan tukea.

Kuva suurenee klikkaamalla.
Tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä

 • avoimuutta mielenterveysongelmista puhuttaessa
 • tietoa mielenterveyden asioissa
 • omaisten ja perheiden selviytymistä ja hyvinvointia
 • omaisten ottamista huomioon yhteistyökumppanina hoitoprosessissa.
Rahoitus

Yhdistyksen toiminta on tuettu Veikkauksen tuotoilla ja muiden julkisten toimijoiden myöntämillä avustuksilla.

Hallitus

Yhdistyksen hallitus 1/2017 – 12/2018:

 • Markus Raivio, puheenjohtaja
 • Tiina Saarinen, varapuheenjohtaja
 • Arja Heino-Gabrielsson, jäsen
 • Sauli Suominen, jäsen
 • Päivi Söderholm, jäsen
 • Seppo Eronen, jäsen
 • Jukka Suurmäki, jäsen
Yhdistyksen arvot
 • Kunnioitus ja yksilöllisyys
  Jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan ja niitä kunnioitetaan sekä kuullaan ja niihin pyritään vastaamaan.
 • Inhimillisyys ja asiakaslähtöisyys
  Asiakkaan lähtökohdista ja tarpeista käsin tapahtuvaa toimintaa ja kohtaamista, joka perustuu dialogisuuteen, turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen.
 • Tasa-arvoisuus
  Jokainen otetaan vastaan ja hyväksytään sellaisena kuin hän on, häntä ei pyritä muuttamaan ihmisenä, vaan pyritään vaikuttamaan hänen ympärillään oleviin asioihin ja olosuhteisiin.
 • Avoimuus
  Luodaan mahdollisuus avoimelle vuorovaikutukselle, jossa painottuvat kannustavaa ilmapiiriä lisäävät tekijät.

Yhteystiedot

Postiosoite

Kumpulantie 5, 00520 Helsinki

Käyntiosoite

Jämsänkatu 2 C, 4. kerros

Puhelin

09 686 0260

Sähköposti

info@finfamiuusimaa.fi

Yhdistyksen työntekijöiden tiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Tuki ja neuvonta maanantaista torstaihin klo 10 – 15 numerossa 
09 686 0260.

Liitteet

Pin It on Pinterest