För tillfället har vi full grupp på StartSteget. Ungdomarna trivs och kommer till gruppen. Förutom att diskutera aktuella ämnen så har vi varit aktiva med att göra andra saker också.
Under September månad deltog vi på hungerdagsinsamlingen i samarbete med Röda korset.

StartStegets matlagning en gång i månaden fortsätter i Marthornas kök med en Martha som handledare. Varje gång är det ett specifikt tema som behandlas. Gruppen har också fått ekonomirådgivning där konkreta åtgärder tips och råd diskuterats.

Samarbetet med Helsingfors Stads Nyt Liikunta projekt fortsätter likaså en gång i veckan där ungdomarna får motionera och röra på sig gratis.

Det som har varit roligt, spännande, och annorlunda från vårt dagliga program var StartStegets resa till Tallin. Vi var på en dags kryssning med gruppen. Dagen började med kaffe och småprat på båten, en trevlig gemensam lunch i Tallin och lite fritid där gruppmedlemmarna fick själva välja hur de tillbringar tiden i staden. Några promenerade i gamla stan, en del besökte lopptorget, och de andra hittade mysiga cafeer.

Tallin resan blev ett positivt avbrott från ungdomarnas vardag. Gruppmedlemmarna lärde känna varandra bättre och gruppgemenskapet förstärktes.

Socialtränarna ser fram emot flera utflykter och mindre resor i framtiden.

Pin It on Pinterest