Suljetut ryhmät

 

Suljetuissa vertaistukiryhmissä omaisilla on mahdollisuus tavata toisiaan ymmärtävässä ilmapiirissä ja saada tukea sekä läheisen sairauteen liittyvissä asioissa että tukea omaan jaksamiseensa. Useat ryhmistä on määritelty omaissuhteen tai kuntoutujan diagnoosin mukaan. Ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät, ulkopuoliset sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tai yhdistyksessä toimivat vertaisohjaajat.

Suljettuihin ryhmiin tulee ilmoittautua määräaikaan mennessä. Ryhmiin ei oteta ryhmän aikana uusia osallistuja, ellei toisin mainita.

Tutustu myös avoimiin ryhmiin ja verkkoryhmiin.

Henkilö lukee kirjaa rannalla.

Kirjapiiri

Kirjapiiri on kaikille lukemisesta kiinnostuneille omaisille tarkoitettu vapaamuotoinen keskusteluryhmä, jossa jaetaan teosten herättämiä ajatuksia ja yhteisiä lukukokemuksia.

Kaksi ihmistä pitelevät toisiaan sormesta kiinni.

Lasinen lapsuus

Lasinen lapsuus –ryhmä on tarkoitettu 18-29 -vuotiaille nuorille aikuisille, jotka ovat lapsuudessaan tai nuoruudessaan kärsineet perheen aikuisten päihteiden käytöstä.

Kaksi ihmistä pitelevät toisiaan sormesta kiinni.

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU® 1 -KOULUTUS

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja.

Kaksi henkilöä pitävät toisiaan kädestä.

Nuku enemmän ja paremmin -ryhmä

Tässä ryhmässä tutustumme hyvään, palauttavaan nukkumiseen. Tutustumme Mind-Body Bridging -menetelmään, joka auttaa meitä säätelemään vireystasoamme, stressiä ja nukkumista.
Kaksi henkilöä piirtävät ja kirjoittavat liitutaululle.

Omakuva N.Y.T. - taideperustainen kasvuryhmä

Ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille (18–30 v), jotka toivovat tukea liittyen itsetuntemukseen, identiteettiin ja ihmissuhteisiin. Ryhmässä käydään läpi elämäntarinaa, tunteita ja vuorovaikutusta taideharjoitteiden kautta.

Kaksi ihmistä pitelevät toisiaan sormesta kiinni.

PSYKOFYYSISIÄ KEINOJA VIREYSTILAN SÄÄTELYYN

Psykofyysisiä keinoja vireystilan säätelyyn on ahdistus-, paniikki-, jännitys- ja stressioireisille mielenterveysomaisille tarkoitettu ryhmä.

Kaksi henkilöä pitävät toisiaan kädestä ulkona.

Puolisoryhmä

Ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka elävät parisuhteessa psyykkisesti oireilevan henkilön kanssa. Tavoitteena on oman vahvuuden lisääntyminen.

Henkilö koskettaa sammalmattoa kaksin käsin luonnossa.

RYHMÄ YKSINÄISYYDESTÄ

Ryhmä yksinäisyydestä on yhdistyksen vapaaehtoisten pitämä vertaistuellinen ryhmä. Ryhmässä käsitellään yksinäisyyden kokemusta mielenterveysomaisen näkökulmasta.

Kaksi henkilöä pitävät toisiaan kädestä.

SVENSKSPRÅKIG SAMTALSGRUPP

Är du orolig för din närståendes psykiska ohälsa och för din egen ork? I samtalsgruppen har alla sin unika historia men samtidigt oftast mycket som förenar.
Henkilö koskettaa sammalmattoa kaksin käsin luonnossa.

Taitoryhmä

Ryhmä on tarkoitettu omaisille, jotka haluavat oppia taitoja, joilla tukea omaa jaksamista ja hyvinvointia omassa arjessa ja haasteellisissa tilanteissa psyykkisesti oireilevan läheisen kanssa.

Kaksi henkilöä pitävät toisiaan kädestä.

Vanhempainryhmät

Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsi sairastaa psyykkisesti. Ryhmässä pääsee jakamaan kokemuksiaan ja saa tietoa ja tukea omaan jaksamiseen.

Pin It on Pinterest