Valitse sivu

Suljetut ryhmät

Suljetuissa vertaistukiryhmissä omaisilla on mahdollisuus tavata toisiaan ymmärtävässä ilmapiirissä ja saada tukea sekä läheisen sairauteen liittyvissä asioissa että tukea omaan jaksamiseensa. Useat ryhmistä on määritelty omaissuhteen tai kuntoutujan diagnoosin mukaan. Ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät, ulkopuoliset sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tai yhdistyksessä toimivat vertaisohjaajat.

Suljettuihin ryhmiin tulee ilmoittautua määräaikaan mennessä. Ryhmiin ei oteta ryhmän aikana uusia osallistuja, ellei toisin mainita.

Tutustu myös avoimiin ryhmiin.

Sanojen voima ja viisaus -kirjallisuusterapeuttinen ryhmä aikuisille

Miten sanat ja tarinat lohduttavat,
vahvistavat ja luovat väylän käsitellä
tunteita? Intensiivisessä kahden päivän kirjallisuusterapiaryhmässä tutkitaan omaa itseä ja elämän ilmiöitä kirjoittaen,
lukien ja keskustellen luottamuksellisessa
ympäristössä

Vanhempainryhmät

Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsi sairastaa psyykkisesti. Ryhmässä pääsee jakamaan kokemuksiaan ja tunteitaan sekä saa tietoa ja tukea omalle jaksamiselle.

Puolisoryhmä

Ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka elävät parisuhteessa psyykkisesti oireilevan henkilön kanssa. Tavoitteena on oman vahvuuden lisääntyminen.

Ryhmä epävakaiden läheisille

Ammatillisesti ohjatun ryhmän tarkoituksena on lisätä osallistujien ymmärrystä ja voimavaroja asiantuntijatiedon sekä vertaistuen avulla.

Kirjapiiri

Kirjapiiri on kaikille lukemisesta kiinnostuneille omaisille tarkoitettu vapaamuotoinen keskusteluryhmä, jossa jaetaan teosten herättämiä ajatuksia ja yhteisiä lukukokemuksia.

Omaisen ABC

Vastasairastuneiden läheisille tarkoitetussa ryhmässä käsitellään palvelujärjestelmää, psyykkisen sairauden herättämiä tunteita, omaa jaksamista, arjen sujumista ja suhdetta sairastuneeseen.

Omakuva N.Y.T. - taideperustainen kasvuryhmä

Ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille (18–30 v), jotka toivovat tukea liittyen itsetuntemukseen, identiteettiin ja ihmissuhteisiin. Ryhmässä käydään läpi elämäntarinaa, tunteita ja vuorovaikutusta taideharjoitteiden kautta.

Tarinaryhmä

Mielenterveysomaisille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan omaisena
oloa omalla elämänkaarellaan. Ryhmän tavoitteena on käydä läpi omia kokemuksia mielenterveysongelmaisen läheisenä ja luoda kokemuksista oma tarina.

SULJETUT Alueryhmät

Suljettu alueryhmätoiminta on läheisille suunnattua vertaistukiryhmätoimintaa, jonka FinFami Uusimaa ry tuottaa joko yksin tai yhteistyökumppaneiden kanssa riippuen ryhmästä. Ryhmästä saat vertaistukea, tietoa läheisen sairaudesta ja vinkkejä omaan jaksamiseen. Ryhmiin ovat tervetulleita sekä uudet, että jo aikaisemmin ryhmiin osallistuneet läheiset. 

Alla näet Helsingin ulkopuolella toimivat läheisten vertaistukiryhmät. Ilmoittaudu ryhmiin.

Omaisen ABC Riihimäki

Vastasairastuneiden läheisille tarkoitetussa ryhmässä käsitellään palvelujärjestelmää, psyykkisen sairauden herättämiä tunteita, omaa jaksamista, arjen sujumista ja suhdetta sairastuneeseen.

Omaisen ABC Lohja

Vastasairastuneiden läheisille tarkoitetussa ryhmässä käsitellään palvelujärjestelmää, psyykkisen sairauden herättämiä tunteita, omaa jaksamista, arjen sujumista ja suhdetta sairastuneeseen.

Pin It on Pinterest