Valitse sivu

Suljetut ryhmät

Suljetuissa vertaistukiryhmissä omaisilla on mahdollisuus tavata toisiaan ymmärtävässä ilmapiirissä ja saada tukea sekä läheisen sairauteen liittyvissä asioissa että tukea omaan jaksamiseensa. Useat ryhmistä on määritelty omaissuhteen tai kuntoutujan diagnoosin mukaan. Ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät, ulkopuoliset sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tai yhdistyksessä toimivat vertaisohjaajat.

Suljettuihin ryhmiin tulee ilmoittautua määräaikaan mennessä. Ryhmiin ei oteta ryhmän aikana uusia osallistuja, ellei toisin mainita.

Tutustu myös avoimiin ryhmiin.

Vanhempainryhmät

Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsi sairastaa psyykkisesti. Ryhmässä pääsee jakamaan kokemuksiaan ja saa tietoa ja tukea omaan jaksamiseen.

Kirjapiiri

Kirjapiiri on kaikille lukemisesta kiinnostuneille omaisille tarkoitettu vapaamuotoinen keskusteluryhmä, jossa jaetaan teosten herättämiä ajatuksia ja yhteisiä lukukokemuksia.

Puolisoryhmä

Ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka elävät parisuhteessa psyykkisesti oireilevan henkilön kanssa. Tavoitteena on oman vahvuuden lisääntyminen.

Tunneryhmä

Jääkö mieleesi pyörimään tunne, joka vaivaa ajatuksissa ja vie energiasi? Haluatko kehittää tunnetaitojasi? Ryhmässä tarkastellaan omaa tapaa tulkita tilanteita ja reagoida niihin ja etsitään keinoja hallita tunnetiloja.

Puolisoryhmä 2

Ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka elävät parisuhteessa psyykkisesti oireilevan henkilön kanssa. Tavoitteena on oman vahvuuden lisääntyminen.

Depressiokoulu

Ammatillisesti ohjattu depressiokoulu omaisille, jotka tuntevat itsensä uupuneiksi. Miten ajatukset, toiminnot, ongelman­ratkaisutaidot tai sosiaaliset suhteet vaikuttavat mielen hyvinvointiin?

Omaisen ABC

Vastasairastuneiden läheisille tarkoitetussa ryhmässä käsitellään palvelujärjestelmää, psyykkisen sairauden herättämiä tunteita, omaa jaksamista, arjen sujumista ja suhdetta sairastuneeseen.

Lasinen lapsuus -vertaistukiryhmä nuorille aikuisille

Ryhmä on tarkoitettu 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka ovat lapsuuden perheessä kärsineet aikuisten päihteiden käytöstä.

Sisarusryhmä verkossa

Suljettu ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille (18–30-vuotiaat), joiden sisko tai veli sairastaa psyykkisesti. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskustelujen ja vertaistuen keinoin.

Pin It on Pinterest