Lapsiperhetyö

Lapsiperhetyöntekijältä saat tukea, kun perheen vanhemmalla on mielenterveyden pulmia tai lapsi oireilee psyykkisesti.

Lapsiperhetyö Finfami Uusimaalla

FinFami Uusimaan lapsiperhetyöntekijä tukee perheitä, joissa vanhemmalla on mielenterveyden pulmia tai alaikäinen lapsi oireilee psyykkisesti.

Lapsiperhetyöntekijä antaa tietoa psyykkisistä sairauksista ja hoitojärjestelmästä ja tukee perhettä haastavassa tilanteessa etsimällä jaksamiseen voimavaroja ja uusia työkaluja.

Toiminnnan tavoitteena on tukea vanhemmuutta sekä lapsen ja nuoren hyvää kehitystä. Välineitä tähän ovat esimerkiksi lapset puheeksi -keskustelu, perheinterventio ja vertti-menetelmien käyttö perhekursseilla.

Lapsiperheen tukikäynti

Lapsiperhetyöntekijää voi tavata sekä yksin että perheen kanssa sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa, kuten psykiatrian poliklinikoiden ja lastensuojelun kanssa.

Käynti on suunnattu vanhemmille, joita mietityttää mielenterveydenhäiriön vaikutukset perheeseen, joissa on alaikäisiä lapsia. Tapaamiset pidetään FinFami Uusimaa ry:n tiloissa Helsingissä osoitteessa Jämsänkatu 2 C, 4. kerros. Tapaamisen kesto 1 h 30 min.

Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Tutustu kaikkiin FinFami Uusimaan lapsiperhetyön muotoihin

Vanhemman sairastaessa myös lapsi tarvitsee tukea

Ongelmatilanteissa ei ole kyseessä ”huonot” vanhemmat tai ”vaikea” lapsi, vaan perhe, jonka ihmissuhde- ja toimintakykyä psyykkinen sairaus verottaa.

Mielenterveyden häiriöistä on tärkeä puhua koko perheen kanssa. Usein ajatellaan lapsen taakan kasvavan, jos hänelle kerrotaan vanhemman ongelmista. Vanhemmat saattavat tehdä kaikkensa, jotta lapset eivät huomaisi mitään. Se on ymmärrettävää, mutta jättää lapsen yksin arvailemaan, mikä vanhemmalla on. Tällöin lapsi tekee omia tulkintojaan ja  rakentaa itse selityksen asioille. Lapsi saattaa esimerkiksi kantaa syyllisyyttä vanhemman itkuisuudesta tai vanhemman harhojen todellisuudesta.

Puhumattomuus kasvattaa välimatkaa vanhempien ja lasten välille, jolloin lapset jättävät tukeutumatta vanhempiinsa. Näin syntyy helposti väärinkäsityksiä ja lapset saattavat kokea turvattomuutta. Avoimen keskustelun avulla on mahdollisuus vahvistua vanhemmuudessa. Tällä on vaikutusta koko perheen hyvinvointiin, sillä se lisää perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta, tietoa ja toivoa.

Lapsiperhetyö tukee perheitä yksilö- ja perhekäyntien, kurssien, luentojen ja erilaisten ryhmien kautta.

Perheille annetaan tietoa, tukea ja toivoa asiantuntijuuden että vertaisuuden avulla. Lähtökohtana on aina perheen kunnioittava kohtaaminen koko perhe huomioiden.

Lapsen sairastuminen ja vanhemmuus

Oman lapsen sairastuminen on kova paikka vanhemmalle. Sairaus vaikuttaa koko perheeseen, myös sisaruksiin. Perheessä koetaan monenlaisia tunteita ja voi syntyä jopa hätää siitä, miten sairaus muuttaa arkea ja miten sen kanssa toimitaan.

Sairauden tunnistaminen varsinkin murrosiässä voi olla myös vaikeaa, kun nuoruusiän muutokset kuohuttavat ja hämmentävät muutenkin sekä nuorta että vanhempaa. Häiriintyneen ja iänmukaisen kehityksen välinen ero saattaa olla vähäinen.   

Sairastuminen voi koetella perheen sisäisiä suhteita, kuten parisuhdetta, ja sisarukset saattavat tuntea jäävänsä vähemmälle huomiolle.

Psyykkisen sairauden kohdatessa koko perheen on tärkeää saada tietoa ja tukea.

Ota yhteyttä, voimme yhdessä pohtia, miten tukea perhettänne!

Ota yhteyttä

Eija Kylliäinen
Eija Kylliäinen

Omais- ja perhetyöntekijä / Lapsiperhetyö

p. 045 7881 8830
[email protected]

Lapsiperhetyö

Lapsiperheen tukikäynti

Voit varata tapaamisen lapsiperhetyöntekijän kanssa.  Käynti on suunnattu vanhemmille, joita mietityttää mielenterveydenhäiriön vaikutukset perheeseen, joissa on alaikäisiä lapsia. Tapaamiset pidetään FinFami Uusimaa ry:n tiloissa Helsingissä osoitteessa Jämsänkatu 2 C, 4. kerros. Tapaamisen kesto 1 h 30 min.

Varaa aika lapsiperheen tukikäynnille

Perhekurssi

Perhekurssi on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia ja perheessä on alaikäisiä lapsia. Kurssille osallistuvat vanhemmat lapsineen.

Kurssilla tuetaan puheeksi ottamista vanhemman ja lapsen välillä vertti-mallin sekä lapset puheeksi -keskustelun avulla. Kurssilla on sekä omaa ohjelmaa vanhemmille ja lapsille että yhteistä aikaa perheenä.

Perhekurssin tavoitteena on vanhemmuuden ja lasta suojaavien tekijöiden tukeminen ja yhteisen ymmärryksen lisääminen perheen tilanteeseen asiantuntijatiedon, keskustelujen, vertaistuen ja yhteisen toiminnan avulla. Kurssilla käsitellään vanhemman sairautta vanhemmuuden ja lapsen kokemusten näkökulmasta.

Katso seuraavan perhekurssin ajankohta!

Lapset puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi -keskustelun päämääränä on tukea vanhemmuutta ja lapsen kehitystä erityisesti silloin, kun toisella tai molemmilla vanhemmilla on mielenterveysongelmia.

Vanhemman kanssa pohditaan yhdessä, miten lasta voi tukea vanhemman oireillessa. Perheelle annetaan tietoa psyykkisestä sairaudesta, lapsen kehitysvaiheista sekä lasta suojaavista tekijöistä. Keskustelujen tavoitteena on löytää yhdessä perheen kanssa keinoja arkeen lasta suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi.

Tapaamisissa keskitytään vanhempien valitsemiin aiheisiin heidän perheelleen ominaisella tavalla ja kielellä. Tapaamiset eivät ole vanhempien hoitoa, vaan heillä tulisi olla oma hoitokontakti tarvittaessa.

Tapaamisia vanhempien kanssa on 1–3 kertaa.

Lue lisää lapset puheeksi -menetelmästä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Eija Kylliäinen
puh. 057 881 8830
[email protected]

Perheinterventio

Perheinterventio on työtapa, joka on kehitetty huomioimaan lasten hyvinvointia, kun isä tai äiti on sairastunut.

Perheinterventio ei ole terapiaa, vaan lasten tilanteen tarkastelua prosessityöskentelyn avulla. Tavoitteena on auttaa vanhempia auttamaan omia lapsiaan. Menetelmä soveltuu käytettäväksi perheissä, joissa on kouluikäinen tai murrosikäinen lapsi. Perheintervention avulla pyritään avaamaan keskustelua vanhemman ongelmista ja tukemaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisua sekä vahvistamaan lasta suojaavia tekijöitä.

Milloin perheinterventio on ajankohtainen?

  • Kun sairauden hankalin kriisivaihe on tasoittunut.
  • Kun perheen tilannetta ei rasita jokin muu suuri huoli.
  • Kun vanhemmat itse haluavat tarkastella perheen tilannetta lasten kertomusten valossa.

Perheintervention kulku rakentuu noin 45 minuutin kestoisista tapaamiskerroista (6–8 kpl), jotka etenevät seuraavasti:

  1. Vanhempien tapaamiset: esittely, perheen historia ja yhteistyön sopiminen, psykoedukaatio, lasten tilanne ja pärjääminen (2 istuntoa).
  2. Lasten omat tapaamiset: keskustellaan vanhempien kanssa sovitulla tavalla sairaudesta ja kuullaan lapsen kokemuksia ja käsitystä perheen tilanteesta. Kartoitetaan lapsen omia kysymyksiä ja huolen aiheita ja kysytään, voisiko niitä nostaa esiin vanhempien tapaamisessa (1 istunto/lapsi).
  3. Perheistunnon valmistelu vanhempien kanssa: miten keskustella lapsen kanssa vanhemman pulmista, perheistunnot suunnittelu (1 istunto).
  4. Perheistunto: keskustellaan aikaisemmin sovituista aiheista, kannustetaan perheenjäseniä kertomaan omista kokemuksistaan, psykoedukatiivinen osuus (1 istunto).
  5. Seurantaistunto (1 istunto), yleensä vanhempien kanssa, tilanteen mukaan lapset mukana. Käydään läpi interventiokokemukset, kerrataan tärkeimmät interventioteemat ja kannustetaan perhettä jatkamaan.

Lisäksi vanhempien kanssa sovitaan seurantakäynnit noin 1–2 kertaa vuodessa, jos vanhemman ongelmat jatkuvat.

Tutkimuksissa on todettu, että lasta suojaa ja hänen kehitystään tukee oikea ymmärrys vanhemman sairaudesta ja perheen tilanteesta. Vanhempien ja lasten yhteinen ymmärrys lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luottamusta.

Perheinterventio vähentää lasten mahdollista oireilua ja tukee selviytymistä jatkossa.

Lue lisää perheinterventiosta!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Eija Kylliäinen
puh. 057 881 8830
[email protected]

Vertaistapaamiset

Vanhemmalla, jonka oma lapsi sairastaa psyykkisesti, on mahdollisuus kahdenkeskiseen vertaistapaamiseen toisen vanhemman kanssa. 

Varaa aika vertaistapaamiseen

Apua verkosta

Tukea ja lisätietoja löydät myös FinFamin lukuisista oppaista ja luennoista. Voit aloittaa esimerkiksi näistä oppaista:

Katso kaikki FinFamin oppaat ja luennot.

Pin It on Pinterest