Vapaaehtoistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi! Tee itsellesi ja muille hyvä mieli.

Vapaaehtoistoiminta omaisyhdistyksessä

Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset saavat iloa ja jaksamista omaan elämäänsä vapaaehtoistoiminnan kautta. Kaikki yhdistyksen toimintaan tulevat vapaaehtoiset osallistuvat vapaaehtoisten peruskoulutukseen sekä halutessaan he voivat kouluttautua erilaisiin tehtäviin. Lisäksi kaikille vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä virkistystapahtumia sekä ryhmätapaamisia. Kaikki vapaaehtoistoimintamme on ammatillisesti ohjattua ja toimintaan voi osallistua juuri sen verran kuin haluaa.

Meillä voit toimia vapaaehtoisena mm. ryhmänohjaajana, Prospect-ohjaajana, vertaisena, kokemuskouluttajana, some-lähettiläänä, kohtaamispaikkavapaaehtoisena, toiminnan esittelijänä erilaissa tapahtumissa tai vapaaehtoisena erilaisissa luottamustehtävissä.

Tule vapaaehtoiseksi

Etsimme uusia vapaaehtoisia mukaan alati kasvavaan joukkoomme! Yhdistyksen toiminnassa on mukana eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia vapaaehtoisia. Osalla vapaaehtoisista on itsellään kokemusta siitä, kun läheinen sairastaa psyykkisesti, mutta toimintaan osallistuminen edellyttää vain aitoa kiinnostusta mielenterveysasioihin sekä halua tukea omaisten jaksamista ja hyvinvointia. Toivotamme tervetulleeksi myös asiasta kiinnostuneet alan opiskelijat ja ammattilaiset!

Ota yhteyttä ja etsimme juuri sinulle sopivan tehtävän!

Tutustu vapaaehtoistehtäviin

Tutustu vapaaehtoisten koulutuksiin

Ota yhteyttä

Catarina Forsström
Catarina Forsström

Omais- ja perhetyöntekijä / Vapaaehtoistyö

p. 044 793 9990
[email protected]

Eero Kaasinen
Eero Kaasinen

Viestintävastaava

p. 045 7881 8843
[email protected]

Liitteet

Vapaaehtoistehtävät

Verkkovapaaehtoinen

Mitä?

Järjestämme viikoittain kaikille mielenterveysomaisille avointa chattia Tukinetissä. Chat on aina keskiviikkoisin klo 17-19. Ohjaajia tarvitaan jokaiselle kerralle kolme (esim. kaksi työntekijää ja yksi kokemusasiantuntija).

Chat tarjoaa mahdollisuuden käydä vertaistuellisia keskusteluja muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Chattien keskusteluaiheita voivat olla vaikkapa läheisen oireilun herättämät tunteet, arjen haasteet ja ristiriidat, omat voimavarat ja jaksaminen, rajojen asettaminen ja tuen saaminen itselle. Ryhmän tarkoituksena on tiedon ja vertaistuen saaminen.

Missä?

Verkossa: Tukinet

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Yksi chat kestää kaksi tuntia, valmisteluineen noin 2,5h. Jokaisen chatin työryhmä sopii erikseen työnjaosta hyvissä ajoin ennen chattia, esim. videoneuvottelussa. Voit osallistua yhteen tai useampaan chattiin.

Miten pääsen mukaan?

Voit tarvittaessa kouluttautua ryhmänohjaajaksi yhdistyksen järjestämissä ryhmänohjaajakoulutuksissa. Mikäli sinulta löytyy ryhmänohjaukseen tarvittavat perustiedot/kokemusta jo ennakolta, niin erillistä koulutusta ei tarvita.

Tukinetiin on olemassa materiaalia, johon voi perehtyä itse. Lisäksi saat tarpeen mukaan opastusta siellä toimimiseen. Siitä on apua, jos olet tottunut toimimaan verkossa.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Vertainen

Mitä?

Vertaiset ovat mielenterveysomaisia, jotka voivat tarjota keskusteluapua ja vertaistukea yhdistyksen omaisneuvontaan (1 – 3 kertaa) tulleille omaisille ja läheisille. Keskustelutilanteessa vertainen voi tarjota toivoa ja tukea kriisissä olevalle omaiselle. Vertainen saa mahdollisuuden jakaa omaa kokemustaan sekä antaa tukea, jota olisi ehkä mahdollisesti itse tarvinnut tai on saanut ja kokenut hyväksi.

Toiminta on ammatillisesti ohjattua. Toivottavaa on, että vertaiseksi haluava vapaaehtoinen on itse päässyt käsittelemään omaiskokemustaan.

Missä?

Vertaisen ja omaisen/läheisen tapaaminen voi tapahtua FinFami Uusimaa ry:n toimistolla tai vaihtoehtoisesti osapuolien yhteisesti sopimassa paikassa.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Vertaiseksi haluava vapaaehtoinen osallistuu vertaiskoulutukseen. Koulutetut vertaiset voivat tarjota keskusteluapua ja vertaistukea yhdistyksen omaisneuvontaan tulleille omaisille ja läheisille n. 1 – 3 kertaa/läheinen. Vertainen toimii oman elämäntilanteensa sallimissa rajoissa. Mahdollisuus työnohjaukselliseen keskusteluun työntekijän kanssa sekä mahdollisuus osallistua vapaaehtoisten yhteisiin purkutapaamisiin.

Miten pääsen mukaan?

Katso koulutusajankohdat ja ilmoittautumisohjeet kohdasta Vapaaehtoisten koulutukset.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

 

SOME-lähettiläs

Mitä?

FinFami Uusimaa ry:n some -lähettiläät toimivat yhdistyksen viestinviejinä sosiaalisessa mediassa. Voit auttaa meitä tavoittamaan oikean yleisön eri sosiaalisen median kanavissa klikkaamalla, kommentoimalla, postaamalla tai jakamalla järjestön viestejä. Sosiaalisen median käyttö on helppoa, pienen perehtymisen jälkeen se ei vaadi mitään erityistaitoja. Jos osaat käyttää internetiä ja ottaa kännykkäkuvia, osaat jo!

Missä?

Some-lähettiläänä voit toimia missä vaan ympäristössä kännykän, tabletin tai tietokoneen kanssa (esim. kotona, bussissa, rannalla).

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Voit käyttää tehtävään päivän aikana vaikka vain kaksi minuuttia tai minkä vaan haluamasi ajan.

Miten pääsen mukaan?

Katso koulutusajankohdat ja ilmoittautumisohjeet kohdasta Vapaaehtoisten koulutukset.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Kokemusasiantuntija

Mitä?

Yhdistyksen koulutetut kokemusasiantuntijat kertovat oman tarinansa mielenterveysomaisena/läheisenä ja sen vaikutuksista omaan elämäänsä. Kokemusasiantuntijat voivat olla mukana yhdistyksen mukana esimerkiksi oppilaitosten tunneilla, luennoilla, seminaareissa, työyhteisöissä ja yhdistyksen ensitietopäivissä.

Vaatimuksia kokemuskoulutuksesta kiinnostuneille:

  • Oma kokemus läheisen mielenterveysongelmasta.
  • Läheisen sairastumisesta on aikaa vähintään kolme vuotta.
  • On ns. sinut tilanteen kanssa.
  • On halua kertoa omaa tarinaansa.
  • On sitoutunut koulutuksen jälkeen toimimaan vähintään kaksi vuotta kokemusasiantuntijana.
  • Yhdistys on hyväksynyt hänet toimimaan kokemuskouluttajana.

Missä?

Kokemusasiantuntijat käyvät pitämässä puheenvuoroja esimerkiksi oppilaitosten tunneilla, luennoilla, seminaareissa, työyhteisöissä ja yhdistyksen ensitietopäivissä. Puheenvuoropyynnöt välitetään FinFami Uusimaa ry:n kautta.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Yhdistykseen tulevien puheenvuoropyyntöjen määrää on vaikea ennustaa ennakolta. Yhdistyksen työntekijä tarjoaa puheenvuoroja sekä sähköpostin että WhatsApp? -ryhmän kautta. Kokemusasiantuntija voi valita itselleen ja omiin aikatauluihinsa sopivat keikat.

Miten pääsen mukaan?

Katso koulutusajankohdat ja ilmoittautumisohjeet kohdasta Vapaaehtoisten koulutukset.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Ryhmänohjaaja

Mitä?

Yhdistys järjestää omaisille erilaisia vertaistuellisia ryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea omaisten hyvinvointia sekä luoda mahdollisuus vertaistuelliseen tukeen. Monet yhdistyksen ryhmistä ovat vapaaehtoisten ohjaamia sekä osassa vapaaehtoiset voivat toimia työntekijän työparina.

Osassa ryhmistä on tarpeellista, että ohjaajalla on myös omaiskokemusta, mutta vertaisryhmän ohjaajana voi toimia, vaikka ei olisikaan itse omainen.

Missä?

Suurin osa yhdistyksen ryhmistä toteutetaan yhdistyksen toimistolla osoitteessa Jämsänkatu 2 C. Ryhmää on mahdollista ohjata sopimuksen mukaan myös muualla Uudenmaan alueella.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Ennen ryhmän alkamista sovitaan sen aloitus- ja päättymispäivämäärät. Ryhmä voi kokoontua joko viikoittain, joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa ryhmän ohjaajien omien voimavarojen mukaan. Mahdollisuus osallistua vapaaehtoisten yhteisiin purkutapaamisiin.

Miten pääsen mukaan?

Voit tarvittaessa kouluttautua ryhmänohjaajaksi yhdistyksen järjestämissä ryhmänohjaajakoulutuksissa. Mikäli sinulta löytyy ryhmänohjaukseen tarvittavat perustiedot/kokemusta jo ennakolta, niin erillistä koulutusta ei tarvita.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Luottamustehtävät

Mitä?

Luottamustehtävissä voi yhdistyksellä toimia hallituksen jäsenenä ja osallistua näin yhdistyksen toiminnasta päättämiseen sekä halutessaan edustaa yhdistystä erilaisissa työryhmissä tai tapahtumissa.

Missä?

Yhdistyksen hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti toimistollamme. Muiden luottamustehtävien paikka määräytyy tehtävän mukaan.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Tehtävään kuluva aika riippuu täysin luottamustehtävästä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 6-7 kertaa vuodessa.

Miten pääsen mukaan?

Vapaaehtoisen tulee olla aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa. Hallitukseen voi tulla valituksi yhdistyksen syyskokouksessa.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Vapaaehtoisten koulutukset

Vertaiskoulutus

Vertaiskoulutus on vapaaehtoisille, joilla on kokemusta läheisen psyykkisestä sairaudesta. Vertaiskoulutuksen jälkeen vapaaehtoisilla on mahdollisuus toimia vertaisina omaisneuvonnan asiakkaille.

Vertaiskoulutuksen sisältöjä ovat mm. vertaistuellisen omaisneuvonnan perusteet, oma omaistarina, dialogitaidot sekä oma jaksaminen.

Lue lisää vapaaehtoistehtävästä

Uusia koulutuksia pidetään tarvittaessa ympäri vuoden. Kysy seuraavaa koulutusta vapaaehtoistoiminnan koordinaattorinaattorilta.

Kokemusasiantuntijakoulutus

Koulutus alkaa tarinaryhmällä, jonka jälkeen voi jatkaa kokemusasiantuntijakoulutukseen.

Lue lisää vapaaehtoistehtävästä

 

Pin It on Pinterest