Vapaaehtoistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi! Tee itsellesi ja muille hyvä mieli.

 Vapaaehtoistoiminta omaisyhdistyksessä

Meille on tärkeää, että vapaaehtoisemme saavat elämäänsä iloa,  jaksamista ja merkityksellisyyden kokemuksia. Kaikki yhdistyksen toimintaan tulevat vapaaehtoiset osallistuvat peruskoulutukseen, jonka jälkeen he voivat valita, millaisia vapaaehtoistehtäviä he haluavat tehdä. Järjestämme vapaaehtoisille  virkistys- ja ryhmätapaamisia ja tarjoamme tukea. Kaikkeen vapaaehtoistoimintaan voi osallistua oman aikataulunsa ja kiinnostuksensa mukaan.

Meillä voit toimia vapaaehtoisena esimerkiksi. ryhmänohjaajana, vertaisena (tapaamiset ja puhelut), kokemuskouluttajana, some-lähettiläänä, kohtaamispaikkavapaaehtoisena, toiminnan esittelijänä erilaissa tapahtumissa tai vapaaehtoisena erilaisissa luottamustehtävissä.

Tule vapaaehtoiseksi

Etsimme uusia vapaaehtoisia mukaan alati kasvavaan joukkoomme! Yhdistyksemme toiminnassa on mukana eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoimintamme perustuu vertaistukeen: vapaaehtoisistamme on itsellään omakohtaista kokemusta läheisen psyykkisestä sairastumisesta, kiinnostus mielenterveysasioihin ja halu tukea omaisten jaksamista ja hyvinvointia. 

Palkkioksi saat elämää rikastuttavia kokemuksia, hyvää mieltä ja uusia tuttavuuksia Tarjoamme sinulle tukea, virkistystä ja koulutuksia.

Sinulla on kokemus ja tieto, me tarjoamme mahdollisuuden…

Mikäli kiinnostuit ole meihin yhteydessä.

Ota yhteyttä ja etsimme juuri sinulle sopivan tehtävän!

Tutustu vapaaehtoistehtäviin

Tutustu vapaaehtoisten koulutuksiin

Ota yhteyttä

Eetu Karppanen
Eetu Karppanen

Järjestötyöntekijä / vapaaehtoistoiminta, verkostotyö, vaikuttamisviestintä

p. 044 493 6033
[email protected]

Liitteet

Vapaaehtoistehtävät

Chat- ja verkko

Mitä?

Järjestämme viikoittain kaikille mielenterveysomaisille avointa chattia Tukinetissä. Chat on aina keskiviikkoisin klo 17-19. Ohjaajia tarvitaan jokaiselle kerralle kolme (esim. kaksi työntekijää ja yksi kokemusasiantuntija).

Chat tarjoaa mahdollisuuden käydä vertaistuellisia keskusteluja muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Chattien keskusteluaiheita voivat olla vaikkapa läheisen oireilun herättämät tunteet, arjen haasteet ja ristiriidat, omat voimavarat ja jaksaminen, rajojen asettaminen ja tuen saaminen itselle. Ryhmän tarkoituksena on tiedon ja vertaistuen saaminen.

Missä?

Verkossa: Tukinet

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Yksi chat kestää kaksi tuntia, valmisteluineen noin 2,5h. Jokaisen chatin työryhmä sopii erikseen työnjaosta hyvissä ajoin ennen chattia, esim. videoneuvottelussa. Voit osallistua yhteen tai useampaan chattiin.

Miten pääsen mukaan?

Voit tarvittaessa kouluttautua ryhmänohjaajaksi yhdistyksen järjestämissä ryhmänohjaajakoulutuksissa. Mikäli sinulta löytyy ryhmänohjaukseen tarvittavat perustiedot/kokemusta jo ennakolta, niin erillistä koulutusta ei tarvita.

Tukinetiin on olemassa materiaalia, johon voi perehtyä itse. Lisäksi saat tarpeen mukaan opastusta siellä toimimiseen. Siitä on apua, jos olet tottunut toimimaan verkossa.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Vertaistapaamiset ja -puhelut

Mitä?

Vertaisvapaaehtoiset ovat mielenterveysomaisia, jotka voivat tarjota keskusteluapua ja vertaistukea yhdistyksen omaisneuvontaan tulleille omaisille ja läheisille. Keskustelutilanteessa vertainen voi tarjota toivoa ja tukea kriisissä olevalle omaiselle. Vapaaehtoinen saa mahdollisuuden jakaa omaa kokemustaan sekä antaa tukea, jota olisi ehkä mahdollisesti itse tarvinnut tai on saanut ja kokenut hyväksi.

Toiminta on ammatillisesti ohjattua. Toivottavaa on, että vertaiseksi haluava vapaaehtoinen on itse päässyt käsittelemään omaiskokemustaan.

Missä?

Vertaisen ja omaisen/läheisen tapaaminen voi tapahtua FinFami Uusimaa ry:n toimistolla tai vaihtoehtoisesti osapuolien yhteisesti sopimassa paikassa. Vertaistapaamisia on mahdollista toteuttaa myös puhelimessa. Vapaaehtoistoimintaa koordinoiva työntekijä välittää tapaamiset ja puhelut omaisen ja vertaisvapaaehtoisen välillä. Toiminnassa noudatetaan vapaaehtoistoiminnan periaatteita – vaitiolovelvollisuutta ja anonymiteettia.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Vertaiseksi haluava vapaaehtoinen osallistuu vertaiskoulutukseen. Koulutetut vertaiset voivat tarjota keskusteluapua ja vertaistukea yhdistyksen omaisneuvontaan tulleille omaisille ja läheisille. Pääsääntöisesti vertaistapaamisia tai -puheluita toteutetaan 1-3 krt / omainen. Pidempikestoisesta vapaaehtoissuhteesta omaisen ja vapaaehtoisen välillä sovitaan vapaaehtoistoimintaa koordinoivan työntekijän kanssa. Vertaisvapaaehtoinen toimii oman elämäntilanteensa sallimissa rajoissa. Mahdollisuus työnohjaukselliseen keskusteluun työntekijän kanssa sekä mahdollisuus osallistua vapaaehtoisten yhteisiin purkutapaamisiin.

Miten pääsen mukaan?

Katso koulutusajankohdat ja ilmoittautumisohjeet kohdasta Vapaaehtoisten koulutukset.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

 

SOME-lähettiläs

Mitä?

FinFami Uusimaa ry:n some -lähettiläät toimivat yhdistyksen viestinviejinä sosiaalisessa mediassa. Voit auttaa meitä tavoittamaan oikean yleisön eri sosiaalisen median kanavissa klikkaamalla, kommentoimalla, postaamalla tai jakamalla järjestön viestejä. Sosiaalisen median käyttö on helppoa, pienen perehtymisen jälkeen se ei vaadi mitään erityistaitoja. Jos osaat käyttää internetiä ja ottaa kännykkäkuvia, osaat jo!

Missä?

Some-lähettiläänä voit toimia missä vaan ympäristössä kännykän, tabletin tai tietokoneen kanssa (esim. kotona, bussissa, rannalla).

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Voit käyttää tehtävään päivän aikana vaikka vain kaksi minuuttia tai minkä vaan haluamasi ajan.

Miten pääsen mukaan?

Katso koulutusajankohdat ja ilmoittautumisohjeet kohdasta Vapaaehtoisten koulutukset.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Kokemusasiantuntija

Mitä?

Yhdistyksen koulutetut kokemusasiantuntijat kertovat oman tarinansa mielenterveysomaisena/läheisenä ja sen vaikutuksista omaan elämäänsä. Kokemusasiantuntijat voivat olla mukana yhdistyksen mukana esimerkiksi oppilaitosten tunneilla, luennoilla, seminaareissa, työyhteisöissä ja yhdistyksen ensitietopäivissä.

Vaatimuksia kokemuskoulutuksesta kiinnostuneille:

  • Oma kokemus läheisen mielenterveysongelmasta.
  • Läheisen sairastumisesta on aikaa vähintään kolme vuotta.
  • On ns. sinut tilanteen kanssa.
  • On halua kertoa omaa tarinaansa.
  • On sitoutunut koulutuksen jälkeen toimimaan vähintään kaksi vuotta kokemusasiantuntijana.
  • Yhdistys on hyväksynyt hänet toimimaan kokemuskouluttajana.

Missä?

Kokemusasiantuntijat käyvät pitämässä puheenvuoroja esimerkiksi oppilaitosten tunneilla, luennoilla, seminaareissa, työyhteisöissä ja yhdistyksen ensitietopäivissä. Puheenvuoropyynnöt välitetään FinFami Uusimaa ry:n kautta.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Yhdistykseen tulevien puheenvuoropyyntöjen määrää on vaikea ennustaa ennakolta. Yhdistyksen työntekijä tarjoaa puheenvuoroja sekä sähköpostin että WhatsApp? -ryhmän kautta. Kokemusasiantuntija voi valita itselleen ja omiin aikatauluihinsa sopivat keikat.

Miten pääsen mukaan?

Katso koulutusajankohdat ja ilmoittautumisohjeet kohdasta Vapaaehtoisten koulutukset.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Ryhmänohjaaja

Mitä?

Yhdistys järjestää omaisille erilaisia vertaistuellisia ryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea omaisten hyvinvointia sekä luoda mahdollisuus vertaistuelliseen tukeen. Monet yhdistyksen ryhmistä ovat vapaaehtoisten ohjaamia sekä osassa vapaaehtoiset voivat toimia työntekijän työparina.

Osassa ryhmistä on tarpeellista, että ohjaajalla on myös omaiskokemusta, mutta vertaisryhmän ohjaajana voi toimia, vaikka ei olisikaan itse omainen.

Missä?

Suurin osa yhdistyksen ryhmistä toteutetaan yhdistyksen toimistolla osoitteessa Jämsänkatu 2 C. Ryhmää on mahdollista ohjata sopimuksen mukaan myös muualla Uudenmaan alueella.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Ennen ryhmän alkamista sovitaan sen aloitus- ja päättymispäivämäärät. Ryhmä voi kokoontua joko viikoittain, joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa ryhmän ohjaajien omien voimavarojen mukaan. Mahdollisuus osallistua vapaaehtoisten yhteisiin purkutapaamisiin.

Miten pääsen mukaan?

Voit tarvittaessa kouluttautua ryhmänohjaajaksi yhdistyksen järjestämissä ryhmänohjaajakoulutuksissa. Mikäli sinulta löytyy ryhmänohjaukseen tarvittavat perustiedot/kokemusta jo ennakolta, niin erillistä koulutusta ei tarvita.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Toivo-sovellus

Mitä?

Tulossa vuonna 2023 uutena vapaaehtoistehtävänä!

Toivo-sovellus on HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri), OLKA-toiminnan ja HyTe ry:n yhteistyössä toteutettu sovellus, jossa on mahdollista saada ja vastaanottaa vertaistukea maantieteellisestä sijainnista riippumatta.  

Missä?

Sovellusta voi käyttää puhelimella tai tietokoneella. Se on ladattavissa sovelluskaupoista tai sitä voi käyttää verkkoselaimella. Toivo-sovellus on maksuton ja sitä voi käyttää anonyymisti. Palvelu perustuu kahdenkeskiseen vertaistukeen. Vertaistukija ja omainen voivat keskustella toistensa kanssa sovelluksen välityksellä puheluina tai kirjoittamalla toisilleen chatissa.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Voit vapaaehtoisena itse valita, kuinka paljon käytät aikaa. Pääset luomaan oman profiilin, jossa on valitsemasi käyttäjänimi ja taustayhdistyksesi. Voit määritellä asetuksissa, milloin olet käytettävissä.

Miten pääsen mukaan?

OLKA-toiminta perehdyttää kaikki Toivo-sovelluksen vapaaehtoiset. Riittää, että olet saanut vapaaehtoisten peruskoulutuksen joko FinFami Uusimaa ry:n tai jonkin muun yhdistyksen toteuttamana.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Luottamustehtävät

Mitä?

Luottamustehtävissä voi yhdistyksellä toimia hallituksen jäsenenä ja osallistua näin yhdistyksen toiminnasta päättämiseen sekä halutessaan edustaa yhdistystä erilaisissa työryhmissä tai tapahtumissa.

Missä?

Yhdistyksen hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti toimistollamme. Muiden luottamustehtävien paikka määräytyy tehtävän mukaan.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Tehtävään kuluva aika riippuu täysin luottamustehtävästä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 6-7 kertaa vuodessa.

Miten pääsen mukaan?

Vapaaehtoisen tulee olla aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa. Hallitukseen voi tulla valituksi yhdistyksen syyskokouksessa.

Lisätietoja

[email protected], p. 09 686 0260

Vapaaehtoisten koulutukset

Vertaiskoulutus

Vertaiskoulutus on vapaaehtoisille, joilla on kokemusta läheisen psyykkisestä sairaudesta. Vertaiskoulutuksen jälkeen vapaaehtoisilla on mahdollisuus toimia vertaisina omaisneuvonnan asiakkaille.

Vertaiskoulutuksen sisältöjä ovat mm. vapaaehtoistoiminnan periaatteet, vertaistuellisen omaisneuvonnan perusteet, kohtaamisen perusteet ja oma jaksaminen.

Lue lisää vapaaehtoistehtävästä

Seuraava vapaaehtoisten peruskoulutus järjestetään kun olemme saaneet riittävän määrän kiinnostuneita. Ole yhteydessä [email protected]

Kokemusasiantuntijakoulutus

Koulutus alkaa tarinaryhmällä, jonka jälkeen voi jatkaa kokemusasiantuntijakoulutukseen.

Lue lisää vapaaehtoistehtävästä

 

Pin It on Pinterest