Edunvalvonta

Kun henkilö sairastuu psyykkisesti, myös omaiset ja läheiset kuormittuvat. Tässä tilanteessa on tärkeää, että kaikki perheenjäsenet saavat tietoa ja tukea; ilman näitä omaiselle ja läheiselle voi huolehtimisesta tulla liian suuri elämäntehtävä, joka voi johtaa omaan uupumiseen.

Omaisella, oireilevalla läheisellä sekä hoitavalla taholla voi myös olla erilaisia näkemyksiä sairastuneen tuen tarpeesta. Hoitava taho voi esimerkiksi omissa periaatteissaan korostaa perhelähtöisyyttä, mutta käytännön asiakastyö on lähes yksinomaan yksilötyötä. Hyvät periaatteet eivät siis aina toteudu käytännössä.

Omaisia samoin kuin ammattilaisia askarruttaa: miten toimia, asioida ja kohdata ilman että kumpikaan joutuisi tilanteeseen, ettei kykene antamaan vastauksia tai kokee jäävänsä ilman kohdatuksi tulemista. Vielä nykyisinkin samat kysymykset ja pulmat herättävät paljon keskustelua niin omaisten kuin ammattilaistenkin kesken.

FinFami Uusimaa ry toteuttaa omaisten edunvalvontatyötä monella eri rintamalla. Keskeisimpiä edunvalvonnan toimintamuotoja ovat

Ota yhteyttä

Catarina Forsström
Catarina Forsström

Omais- ja perhetyöntekijä / Vapaaehtoistyö

p. 044 793 9990
[email protected]

Eero Kaasinen
Eero Kaasinen

Viestintävastaava

p. 045 7881 8843
[email protected]

Lisää aiheesta

Pin It on Pinterest