Edunvalvonta

Kun henkilö sairastuu psyykkisesti, myös omaiset ja läheiset kuormittuvat. Tässä tilanteessa on tärkeää, että kaikki perheenjäsenet saavat tietoa ja tukea; ilman näitä omaiselle ja läheiselle voi huolehtimisesta tulla liian suuri elämäntehtävä, joka voi johtaa omaan uupumiseen.

Omaisella, oireilevalla läheisellä sekä hoitavalla taholla voi myös olla erilaisia näkemyksiä sairastuneen tuen tarpeesta. Hoitava taho voi esimerkiksi omissa periaatteissaan korostaa perhelähtöisyyttä, mutta käytännön asiakastyö on lähes yksinomaan yksilötyötä. Hyvät periaatteet eivät siis aina toteudu käytännössä.

Omaisia samoin kuin ammattilaisia askarruttaa: miten toimia, asioida ja kohdata ilman että kumpikaan joutuisi tilanteeseen, ettei kykene antamaan vastauksia tai kokee jäävänsä ilman kohdatuksi tulemista. Vielä nykyisinkin samat kysymykset ja pulmat herättävät paljon keskustelua niin omaisten kuin ammattilaistenkin kesken.

FinFami Uusimaa ry toteuttaa omaisten edunvalvontatyötä monella eri rintamalla. Keskeisimpiä edunvalvonnan toimintamuotoja ovat

Lisätietoja

Eija Suominen

Verkostokehittäjä ja aluekoordinaattori
p. 050 534 8395
eija@finfamiuusimaa.fi

Lisää aiheesta

Edunvalvontaopas

FinFami Uusimaa ry:n ja Hyvinkään Laurea-ammattikorkeakoulun tuottamasta Edunvalvontaoppaasta löydät tietoa seuraavista edunvalvontaan liittyvistä teemoista:

 • Potilaan ja asiakkaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus
 • Oikeus potilas- ja asiakastietoon
 • Salassapito ja vaitiolovelvollisuus
 • Edunvalvonta
 • Omainen tai muu läheinen tukena potilaan hoidossa

Edunvalvontaa arjessa -opas

Edunvalvontaa arjessa -opas täydentää aiemmin julkaistua Edunvalvontaopasta. Opas antaa käytännön tietoa niihin arjen elämän pulmatilanteisiin, mitä sairastuminen voi tuoda tullessaan.

Edunvalvontaa arjessa -oppaasta löydät tietoa mm. seuraavista teemoista:

 • Talous
 • Oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu
 • Asuminen
 • Työllistyminen
 • Opiskelu
 • Vapaa-aika

Pin It on Pinterest