Kurssit

Kurs för anhöriga

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa från hela Svenskfinland.

Målsättning: att erbjuda anhöriga stöd och information genom föreläsningar. Gruppdiskussioner kring olika aktuella teman kring anhörigrollen, egna känslor, tankar och funderingar som berör dig som anhörig. Att erbjuda ett läge mellan vila och aktivitet. Möjlighet att stanna upp och finna krafter. Träffa andra med liknande erfarenheter = kamratstöd.

Kostnader: kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel. Ansökan till kursen sker enklast direkt via våra hemsida www.fspc.fi/kurser/vara-kurser

 

Plats: Backby gård, Esbo
Tid: 22.–25.9.2022

Ansökan senast: 21.8.2022 

När?

22.–25.9.2022

VAR?

Backby gård, Esbo

TILLÄGGSINFORMATION

[email protected]

09 686 0260

Pin It on Pinterest