Catarina ”Cata” Forsström työskentelee omais- ja perhetyöntekijänä FinFami Uusimaalla. Cata on pitkän linjan kohtaamis- ja järjestötyön ammattilainen, joka työskenteli ennen FinFamille tuloaan mm. erilaisten toiminnallisten riippuvuuksien, mielenterveys- ja kehityshäiriöiden sekä asunnottomuuskysymysten parissa. FinFamilla hän on työskennellyt syksystä 2021 lähtien, ja hänen työnkuvaansa sisältyvät sekä yksilö, pari- ja perhetapaamiset sekä eri omaistenryhmien ohjaamiseen liittyvät tehtävät. 

Kohtaamistyötä ja rinnalla kulkua 

Catan työtä on mielenterveysomaisten kohtaaminen. Moni hänen vastaanotolleen saapuva omainen on voinut olla kuormittavassa tilanteessa jo pitkään. Usein omainen toteaakin, että kuulee vasta nyt omaisyhdistyksen toiminnasta, vaikka tuen ja avun tarvetta olisi ollutkin jo pidempään. Omaiset, jotka ovat ensi kertaa tekemisissä psyykkisen oireilun kanssa, tarvitsevat usein tietoa ja opastusta, joka liittyy arkeen sairastuneen läheisen kanssa.  Kumpikin osapuoli tarvitsee aikaa ja tukea, kun opetellaan sairauden kanssa pärjäämistä. Omaistaitoja ja hyvää arkea oireista huolimatta voikin lähteä kehittämään yhdessä työntekijöiden ja yhdistyksen vertaisvapaaehtoisten kanssa. 

Työntekijänä Cata keskustelee omaisten kanssa yksilö-, pari- ja perhetapaamisten muodossa. Kohtaamiset tapahtuvat kasvotusten toimistolla, erilaisissa ryhmätilanteissa, puhelimessa ja chatissa. Omaisia palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Etävastaanotto mahdollistaa tuen kaikille omaisille Uudenmaan alueella.  Omaisten tuki- ja neuvontatyön lisäksi Catan tehtäviin kuuluu seniori-, puoliso-, ja ALO-verkkoryhmän (aikuiset lapsiomaiset) ohjaaminen sekä osallistuminen mielenterveysomaisten valtakunnalliseen chat-palveluun Tukinetissä. “Pidän hyvänä FinFamin monikanavaista työskentelytapaa, jossa tuen saaminen ja sen hakeminen on tehty helpoksi mahdollisimman monelle”, kertoo Cata.  

Kaiken tekemisen ytimessä on ihmisen tukeminen, kun hän pohtii sairastuneen rinnalla kulkemista ja sitä millaiseksi omainen sen mieltää omalla kohdallaan. Keskustelut pyörivät usein sen ympärillä, mitä voidaan sekä toisaalta, mitä pystytään tekemään yksin ja yhdessä toisen ihmisen kanssa. Hyvä yhteys omaisen ja psyykkisestä huonovointisuudesta kärsivän henkilön kanssa on se mihin pyritään. 

FinFami Uusimaa – täyden palvelun hyvinvointikeskus omaisille 

Vaikka omaisella saattaa olla suuri huoli sairastuneesta läheisestään, ja kokea tähän liittyvää surua, ahdistusta ja pelkoa, voi tilanteessa myös kokea iloa: omainen voi oppia näkemään ja todistamaan sekä omaa että sairastuneen läheisen voimaantumista.  

Omaisen rooli on eräänlainen oppikoulu, jossa kehitytään aikaa myöten. Kukaan ei hyödy siitä, että uuvutamme ja puhki kulutamme itsemme saadaksemme toisen ihmisen voimaan paremmin. Omaiskeskusteluissa mietitään monesti vastuuta omasta itsestään. Varsinkin silloin kun sairastumme, tarvitsemme itsetuntoa vahvistavia kokemuksia. Kun omainen ja oireileva henkilö opettelevat auttamaan myös itse itseään, vahvistaa se heissä pystyvyyden tunnetta – omaan vointiimme voimme vaikuttaa. 

Catan mukaan FinFami on eräänlainen omaisten hyvinvointikeskus, josta löytyy jokaiselle jotakin: vertaistapaamisia, tietoluentoja, virkistyksiä, kulttuuririentoja ja muita yhdistyksen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvia toimintoja. Omainen oppii, että myös hänelle on oma paikkansa, omia työkaluja, joiden avulla selvitä vaikeiden vaiheiden läpi. 

FinFamin hyvinvointikeskuksessa omaiset voivat treenata, miten toimia käytännön tilanteissa, jotka liittyvät sairauksiin. Paljon voi harjoitella omien tunteiden ja ajatustilojen huomioimista sekä oivaltaa, että yksin omassa kuplassa asiat usein pahenevat. Kun omainen huolehtii itsestään ja hyvinvoinnistaan, auttaa hän vahvasti myös sairastunutta henkilöä. Pitämällä huolta itsestämme, autamme toistakin ihmistä.  Hyvin voivina omaisina jaksamme paremmin rinnalla kulkijan roolissamme.  

Catan pohdintoja omaistyön tulevaisuudesta 

Cata kokee, että yhdistys tulee jatkossa palvelemaan entistä suurempaa joukkoa, koska yhteiskunnassamme on paljon omaisia, jotka eivät tiedosta, että heidän ei tarvitse yksin kannatella itseään ja läheistään. On runsaasti nuoria aikuisia, joiden perheissä on psyykkistä oireilua, mutta jotka eivät tunnista itseään mielenterveysomaisiksi, eivätkä tiedosta oikeuttaan tukeen. Cata tuumii, että monikulttuurisuus tulee näkymään tulevaisuudessa hänen työssään entistä enemmän. Hän käy mielellään keskusteluja englanniksi ja ruotsiksi ja toivoo, että myös vertaistuki eri kieliryhmissä on kasvava juttu myös FinFamilla. 

Parhaat asiat työssäni… 

”Parasta on työni aitous.” Saamme olla tekemisissä asioiden kanssa, joita ihmisinä kaikki kannamme sisimmässämme”, vastaa Cata, kun häneltä kysytään hänen työnsä parhaita puolia. Cata tykkää työkavereistaan, joiden kanssa voi jakaa arjen hassut hetket sekä purkaa raskaitakin aiheita yhdessä.  ”Tunnen oloni tykätyksi, kun saan juoda kylmää kahvia ja työkaverini laskevat tavoistani hellää huumoria”, sanoittaa Cata FinFamin konttorin arjen tähtihetkiä. 

Teksti

Eetu Karppanen & Catarina Forsström

Kuva

Vilho Malmi

Pin It on Pinterest