Joskus on niin, että yksin ei jaksa. Ei ehkä ole läheisiä, kenen kanssa jakaa kohtaamiaan vaikeuksia, haasteellisia elämäntilanteita tai muutoksia. Tai olet tuki läheisillesi, ja tarvitset itse voimia muutokseen, tai elämänkriisiin.
Terapiassa voi kohdata koulutetun henkilön, joka voi auttaa löytämään ratkaisuun avaimia. Hän on parhaimmillaan rinnalla kulkija jolta saa tietoa, kokemusta ja läsnäoloa. Anne Huolman on terapeutti, jolle on helppo puhua ja avautua. Hänen kanssaan voit kulkea matkan, jonka aikana saat tukea, tietoa ja asian peilaamista eri näkökulmasta.

“Saat työkaluja haasteisiin, joita kohtaat ja voit ottaa askeleen eteenpäin elämässä. Luottamus on tärkeä osa yhteistyötä elämän kriiseissä. Yhdessä mietitään miten voida paremmin. Yhdessä matkan kulkeminen, on juuri tämän työn suola. Se että tietää, että kyse ei ole suorittamisesta vaan välittämisestä, luottamuksesta ja yhteistyöstä”, sanoo Anne hymyillen.

Kuka tahansa voi hakea tukea muutoksiin. Parhaimmillaan terapia on kohtaamista, välittämistä ja luottamusta. Terapian avulla voi lisätä itsetuntemusta, ymmärrystä ja oman tilanteen, tai omien mekanismien tiedostamista. Perheiden ollessa kyseessä, ymmärrys toista kohtaan lisääntyy ja perheen sisäisen dynamiikan ymmärtäminen helpottuu. Saa näkökulmaa siitä, mitä tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, miten omaa käytöstä voi ymmärtää, muuntaa tai tiedostaa paremmin. Mihin itse asettuu koko perheen dynamiikassa.

Annen avulla saa apua elämän muutos kohtiin ja apua elämän kriisien hallintaan. Kuka tahansa kenellä on halu, tarve tai kiinnostus hyvän elämän luomiseen voi lisätä itsetuntemustaan ja saada siihen tukea. Voidaan hakea apua perheiden vaikeiden kipupisteiden avaamiseen, itsetuntemuksen kasvattamiseen tai elämän kriiseihin.

Vaikka henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on trendikästäkin, voi terapiaan hakeutumisen kynnys joillekin olla suuri. Epämiellyttäviä tunteita kuten häpeää herättävistä asioista puhuminen voidaan kokea vaikeaksi. Kynnys on ymmärrettävä, mutta sen yli kannattaa astua. Avun hakeminen kuitenkin kannattaa ja voi auttaa selviämään elämän kriisistä ja voimaan paremmin.

Meidän jokaisen juuret ovat lapsuuden perheessä tai kasvuympäristössä. Ne luovat raamin sille, millaiseksi aikuiseksi, vanhemmaksi tai puolisoksi me kasvamme. Vaikkei kukaan ole menneisyytensä vanki, lapsuus vaikuttaa aikuisuuteen. Terapian pohjalta on hyvä tutkia lapsuuden perhettä tai kasvuympäristöä ja tarpeen vaatiessa selvittää miten se vaikuttaa. Kun ymmärtää omia mekanismejaan, on helpompi luoda muutos ja/tai ymmärrys itseä kohtaan. Lapsuuden asioiden käsittely ei ole itsetarkoitus, vaan tarvittaessa kipeiden solmukohtien avaaminen auttaa itseymmärryksessä. Esim parisuhteissa uudenlaisen toimintatavan luominen helpottuu. Miksi minussa herää niin voimakas vaikea tunne? Nykytilanteen herättämä tunne on osittain lapsuudessa syntynyt tunnemuistijälki, jolloin nykytilanteen tunne ja vanha tunne yhdistyvät ja synnyttävät tunneroihun. Tiedostamattoman tunteen käsittely auttaa käsittelemään nykytilannetta.

Terapia on pääsääntöisesti keskustelua, mutta apuna voidaan käyttää tunnekortteja, joiden tunnesanat auttavat peilaamaan omaa sanatontakin tunnetta. Aika harva meistä muistaa miten laaja tunnesanasto meillä on. Annen omaksi työvälineekseen luomissa korteissa on tunnesanoja, sisältäen sekä vaikeita että positiivisia tunteita. Kortteja on 96, ja ne on kasattu yli 300 tunnesanasta. Elämän kriisitilanteessa pystyy sanoittamaan sitä miltä itsestä tuntuu ja saa näin konkreettisen sanan sisälle olevalle ahdistukselle tai pahalle ololle.

Anne on rakentanut itselleen työkalupakin, joka pitää sisällään tunnekorttien lisäksi erilaista tieto- ja tehtävämateriaalia. Työkalupakissa on materiaalia minäkuvan ja itsetunnon tutkisteluun ja rakentamiseen, vuorovaikutukseen, parisuhteeseen ja uusperheeseen sekä seksuaalisuuteen liittyen.

Millaiseen signaaliin tulisi sitten kukin omassa elämässään tarttua? Mistä tietää tarvitseeko terapeutin apua? Riittää että ei voi hyvin. Ahdistus, alakuloisuus, erilaiset fyysiset oireet, unettomuus, ruokahaluttomuus, jatkuva kireys, väsymys, parisuhteessa tai perheessä on jatkuvaa ristiriitaa ja riitelyä, nämä voivat kaikki kertoa voimien ehtymisestä, tiedostamattomista vaikeista tunteista tai haasteista.

Parisuhteessa jo se, että toinen pyytää terapiaan peilaa sitä, että ei voida hyvin. Silloin olisi vielä mahdollisuus löytää avaimia hyvään parisuhteeseen. Jos terapiaan tullaan sitten kun kaikki voimat ovat jo ehtyneet ja toinen on jalka oven välissä, on aina vaikeampi saada purettua tilanne ja saattaa olla jo liian myöhäistä. Herkkyys sille, että toinen pyytää on hyvä mittari välittää parisuhteen tilasta ja selkeyttää yhteistä tulevaisuutta.

Anne on kohdannut perheitä tekemällä yhteistyötä FinFami Uusimaa ry:n kanssa 11 vuotta. Hän ohjaa vanhempainryhmiä vanhemmille joidenka aikuinen lapsi sairastaa psyykkisesti. Annea on voinut nähdä myös parisuhdekursseilla ja muissa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa

Kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja haasteissa voi saada apua, läsnäoloa ja luottamusta siihen, että hyvä elämä kuuluu kaikille.

Anne Huolman, Perheterapeutti, Uusperheneuvoja

Kuva ja teksti: Sari Saareks

Pin It on Pinterest