MindFood on yhteishanke FinFami Uusimaa ry:n ja Kukunori ry:n kesken. Hanke on 3-vuotinen valtakunnallinen kehittämishanke, joka käynnistyi 1.3.2018. Hanke on STEA:n rahoittama.
Hankkeen tiimissä työskentelee yhteensä 4 työntekijää: Katariina, Maarit FinFamilta ja Kukunorin puolelta Tiina sekä Henrik. Katariina loikkasi Kohtaamo-hankkeesta MindFood-tiimiin ja Maarit tuo vahvaa lisäosaamista, jota on kertynyt työskentelystä ohjaajana Niemikotisäätiön kuntouttavan työn parissa. Kukunorin Henkka on tiimin laulava ja musisoiva hoitaja, joka on aiemmin työskennellyt VVA:lla. Tiina puolestaan on työskennellyt dokumenttiohjelmien parissa.

Tulemme jalkautumaan leipäjonojen läheisyyteen säännöllisesti. Hankkeen toteutuksen lähtökohtana on kokeilukulttuurin keinoin etsiä ja löytää uusia konkreettisia mahdollisuuksia arjen tueksi unohtamatta ennaltaehkäisyn näkökulmaa. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin vahvistaminen siinä hetkessä, vähentäen yksinäisyyden tunteen kokemusta, lisäten oman elämän toivon ja merkityksen kokemusta, sekä lisätä luottamusta ihmisiin ja ammattilaisiin. Tavoitteena on myös mahdollistaa ruoka-avun saajalle osallistua hankkeen toimintaan ja toimia vertaisena kanssaihmisille. Välillisenä tavoitteena on häpeän ja eriarvoisuuden kokemuksen vähentäminen sekä kohderyhmän äänen kuulluksi tuleminen.

Toiminnan ja sisällön suunnitelma pohjautuu Kuka seisoo leipäjonossa -tutkimusaineistoon (Ohisalo, Saari). Ruoka-avussa voidaan tavoittaa ihmisiä, joita järjestöt tai muut palvelut eivät muuten tavoita. Hanke tarjoaa järjestöeväät toivosta, sosiaalisesta osallisuudesta ja tasa-arvoisesta kohtaamisesta vapaaehtoistyön, kulttuurin sekä voimavaravalmennuksen kautta. Hankkeen kohderyhmänä ovat haasteellisessa elämäntilanteessa olevat.

Aurinkoa ja valoa viikkoon!

Terkuin Maarit ja Kata

Lisätiedot ja yhteydenotot

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest