FinFami Uusimaa ry:llä on lähes 20 kokemusasiantuntijaa ja -kouluttajaa. Yhdistyksen koulutetut kokemuskouluttajat kertovat oman tarinansa mielenterveysomaisena ja sen vaikutuksista omaan elämäänsä erilaisissa tilaisuuksissa. Kokemuskouluttajat voivat olla mukana yhdistyksen mukana esimerkiksi oppilaitosten tunneilla, luennoilla, seminaareissa ja yhdistyksen esittelypäivissä.

Seitsemän uutta kokemusasiantuntijaa valmistui huhtikuussa 2018 FinFami Uusimaa ry:n ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset -POLLI ry:n yhteisestä kokemusasiantuntijakoulutuksesta. Tuen ja neuvonnan tiimi kutsui kaikki järjestön kokemuspuheenvuoroja pitävät vapaaehtoiset kertomaan oman tarinansa järjestön työntekijöille. Jokaisen omaisen tarina on vaikuttava ja ainutkertainen. Ja oman kokemuksen myötä on myös selkiytynyt ne asiat, joihin kokemuspuheenvuorojen pitäjät haluaisivat tulevaisuudessa vaikuttaa. Sellaisia ovat mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisy, halu vaikuttaa asenteisiin ja stigman poistamiseen, tasa-arvoisuus hoidettavien ja hoitajien välillä sekä asenteisiin ja hoitokulttuuriin vaikuttaminen.

FinFami Uusimaa ry aloittaa uuden kokemusasiantuntijakoulutuksen syksyllä 2018. Koulutus alkaa Tarinaryhmällä. Ryhmän tavoitteena on mm. erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla käydä läpi omia kokemuksia ja luoda niistä oma tarina. Tarinaryhmän jälkeen jatketaan kokemusasiantuntijakoulutuksella.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest