Kolme sosionomi opiskelijaa Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta tekevät opinnäytetyötä yhteistyössä FinFami Uusimaan kanssa vanhempien tukemisesta nuoren sairastuttua psyykkisesti.

Nuoren sairastuminen psyykkisesti koskettaa koko perhettä ja erityisesti nuoren vanhempia. Nuoren sairastuminen haastaa vanhempien omaa jaksamista ja hyvinvointia.

Olemme kolme sosionomi opiskelijaa Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäytetyötä yhteistyössä FinFami Uusimaan kanssa vanhempien tukemisesta nuoren sairastuessa psyykkisesti.

Tutkimus toteutetaan Webropol- kyselynä. Toivoisimme teidän vastaavan siihen ja kertovan kokemuksianne omasta jaksamisesta ja tuen tarpeesta. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista sekä luottamuksellista ja vastaukset käsitellään nimettömästi. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastauksenne antavat meille ja FinFami Uusimaalle arvokasta tietoa.

Opinnäytetyömme valmistuu keväällä 2021. Työ on sen jälkeen yhteistyökumppanimme FinFami Uusimaan käytettävissä sekä kaikkien luettavissa Theseus-tietokannassa.

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne! Annamme tarvittaessa lisätietoa.

Sanna Arvonen, Merja Meuronen ja Anu Ågren

Lisätietoja: [email protected] ,[email protected] ja [email protected]

 Vastausaika on 11.- 28.2.2021. Tästä linkistä pääset vastaamaan kyselyyn.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pin It on Pinterest