LOV ME-hanke ja FinFami Uusimaa ry aloittavat yhteistyössä alkuvuonna 2020 uuden Aivoriihi-toiminnan. Aivoriihissä on tavoitteena työpajamaisen työskentelyn kautta tuottaa uusia ideoita, näkökulmia ja toimintamalleja FinFami Uusimaa ry:n toimintaan. Keskeisinä toimijoina Aivoriihi -toiminnassa ovat FinFami Uusimaa ry:n omaiskokemusasiantuntijat.

Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin tammikuussa ja siihen osallistui 10 yhdistyksen koulutettua kokemusasiantuntijaa, toiminnanjohtaja sekä LOV ME -hankkeen koordinaattorit Pasi Paksuniemi ja Katriina Nuutinen. Kevään aikana työryhmä kokoontuu nelisen kertaa kevään aikana. Tämän jälkeen arvioidaan tulokset ja katsotaan ovatko ne toteuttamiskelpoisia.

LOV ME -hanke on Kakspy ry:n, FinFami Uusimaa ry:n ja Kukunori ry:n kolmivuotinen STEA:n rahoittama yhteishanke, joka kestää kesäkuun 2021 loppuun asti. Hanketta koordinoi Kakspy ry. Toiminta-alue on pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso. LOV ME tekee tiivistä ja monimuotoista yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

LOV ME -hanke on käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen hanke, jonka tavoitteena on positiivisen mielenterveyden vahvistaminen kokeilukulttuurin keinoin. Hankkeen nimi on lyhenne seuraavista sanoista:

L=Liittyminen
O=Optimismi
V=Voimaantuminen
M=Myönteinen minäkuva
E=Elämän merkityksellisyys

Näiden teemojen viitoittamana kokemusasiantuntijat, läheiset ja ammattilaiset ideoivat, kehittävät ja kokeilevat yhdessä uusia käytäntöjä ja toimintoja, jotka dokumentoidaan ja mallinnetaan. Kokemusasiantuntijoille voidaan maksaa palkkioita kehittämistyöstä. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita sekä käyttäjälähtöisiä palveluja ja toimintoja.

 

Sain kutsun osallistua LOV ME- hankkeen tapaamiseen. Tunnelma ensimmäisessä tapaamisessa oli innostunut ja uteliaisuutta leijaili ilmassa. Meille kerrottiin, että hankkeen tavoitteena on positiivisen mielenterveyden vahvistaminen kokeilukulttuurin keinoin ja sitä me mielenterveysomaiset ja läheisemme tarvitsemme kipeästi. Edessämme on kahden kuukauden kiehtova ja innostava polku, jolloin ideoimme, kehitämme ja kokeilemme yhdessä muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa uusia palveluja ja toimintoja. Uskon ryhmämme erilaisuuden ja monimuotoisuuden voimaan, motivoituneina odotamme jo pääsevämme työntämään kädet saveen ja käynnistämään sekä ideoinnin että niiden muotoilun ja testauksen. Luotan siihen, että syvällinen kokemuksemme mielenterveysomaisina auttaa kehittämään muille käytännön malleja. Toivon, että hankkeen avuolla voimme viestiä siitä, että apua on tarjolla juuri sinulle ja sen piiriin on mahdollista päästä. Tunteeni ensimmäisen tapaamisen jälkeen voi tiivistää yhteen lauseeseen: Yhteiskehittäminen luo toivoa.

 

-Tarja Holmgren, tuleva kokemusasiantuntija-

Lisätiedot ja yhteydenotot

Leif Berg
Leif Berg

Toiminnanjohtaja

p. 050 301 9179
[email protected]

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest