Keväällä 2018 MindFood-hanke teki yhteistyössä Helsingin kaupungin jalkautuvan sosiaalityön kanssa kyselyn ruoka-avun asiakkaille sekä Myllypuron että Hurstin jonoissa. Kyselyyn vastasi lähemmäs 500 ihmistä. Kyselyllä halutaan antaa ihmisten omaa ääni kuuluviin, joka on varsinkin nyt tärkeää, sillä kaupunki on parhaillaan kehittämässä ruoka-apua Helsingissä.

Ohessa Teija Tanskan laatima yhteenveto kyselyiden vastauksista, jotka avaavat ruoka-avun piirissä olevien ihmisten arkea, syitä avun tarpeellisuuteen sekä ajatuksia kuinka ihmiset itse toivoisivat ruoka-avun kehittyvän.

Kiitos Teija Tanska ja Eila Silinch yhteistyöstä. Kiitos myös kaikille kyselyyn vastanneille.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pin It on Pinterest