Mielenterveystyön ammattilaisten kiinnostus omaisten tilannetta kohtaan juontaa juurensa jo viime vuosisadan alkupuolelle, jolloin 1920- ja -30-luvuilla nykyisin Suomen Mielenterveysseurana tunnettu Sielunterveysseura toi toiminnassaan esille perheentärkeyden ja sen merkityksen potilaiden hoidon kannalta. Sielunterveysseuran julkaisema Aikakauslehti julisti, etteivät terveys ja sairaus sielunelämän alalla ole ainoastaan yksityisen vaan koko yhteiskunnan asia. Samaan aikaan Suomessa suurimpien mielisairaaloiden yhteyteen pyrittiin perustamaan neuvontatoimistoja, joiden tarkoituksena oli tukea mielenterveyskuntoutujan arkielämää sairaalahoidon ulkopuolella sekä kuntoutujien perheitä antamalla heille tukea ja neuvoja.

Tultaessa 1950-luvulle sosiaalityö kiinnostui mielenterveyspotilaan koko elämän kentästä. Osittain mielenkiinto liittyi tutkimukseen psykiatristen sairaalapaikkojen vähentämisen seurauksista. Perheen merkityksen korostuessa omaisia autettiin tukemaan sairastunutta läheistään kertomalla heille hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheista. Samalla vuosikymmenellä Suomen Mielenterveysseura myös julkaisi omaisille suunnatun ohjekirjasen, jonka avulla pyrittiin mm. muuttamaan psykiatrisista sairauksista vallalla olleita harhakäsityksiä sekä julkisia asenteita. 1970-luvulle tultaessa mielenterveystyö oli kehittynyt jo siinä määrin, että mielenterveys käsitettiin vuorovaikutusilmiönä, joka ei rajoitu pelkästään yksilöön, vaan myös laajalti yksilön ympäristöön.

Mielenterveyspotilaiden omaisten yhdistysten idea on alkujaan peräisin 1960-luvun Ranskasta, josta idea on sittemmin siirtynyt ensin Englantiin ja Yhdysvaltoihin. Vaikka erilaisten omaan apuun perustuvien ryhmien perustaminen olikin sekä kansainvälisesti että valtakunnallisesti huipussaan juuri 1960-luvulla, rantautui omaisyhdistystoiminta Suomeen vasta lähes 20 vuotta myöhemmin. Psyykkisesti sairaiden omaiset alkoivat perustaa omia yhdistyksiään 1980-luvun loppupuolella. Ensimmäinen Omaiset mielenterveystyön tukena -yhdistys perustettiin Turkuun ja pian sen jälkeen vuonna 1988 Uudellemaalle Helsinkiin.

Tänä päivänä Omaiset mielenterveystyön tukena – Uusimaa ry on FinFami Uusimaa ry. Toimimme koko Uudenmaan alueella. Valtaosa suorista omaisille ja perheille tarkoitetuista toiminnoista tapahtuu Jämsänkadun toimistollamme Helsingissä. Tavoittaaksemme koko toiminta-alueemme (Uusimaa), teemme yhteistyötä ammattilaisten kanssa, jotta omaiset ja perheet saavat tarvitsemaansa tukea asuinpaikastaan riippumatta. Tavoitteenamme on jalkauttaa omaisten ja perheiden tukea paikallisesti lähelle kuntalaisia. Järjestämme omais- ja perhetyön ohjausta, tiedotusta, ryhmiä ja tapahtumia paikkakunnalle ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tiedon jakaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kesken synnyttää uusia ideoita sekä mahdollistaa omaisille ja perheille monipuolisen tuen ympäri Uuttamaata. Osallistujina omaistoiminnan kehittämisessä paikkakunnalla voivat olla julkiset palvelut (sosiaali- ja terveystoimi, kasvatus- ja opetuspalvelut, nuorisotoimi, ikääntyvien palvelut jne.) erikoissairaanhoito, seurakunta, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat, omaiset ja kuntoutujat. Kehittämisessä hyödynnämme eri toimijoiden asiantuntemusta. Keskeisimpinä yhteistyökumppaneina ovat psykiatrinen erikoissairaanhoito ja mielenterveysalan järjestötoimijat.

Pin It on Pinterest