Maaliskuussa julkaistaan Omakuva-arviointimalli, joka on luotu FinFami Uusimaan valtakunnallisissa projekteissa kehitetyn Omakuva N.Y.T.-toiminnan arviointiin. Arviointimalli tarjoaa ryhmäläiselle tukea oman tilanteen hahmottamiseen ja järjestäjälle välineet toiminnan vaikutusten arviointiin sekä palautteen keräämiseen. Mallin avulla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää niin suunnittelussa ja kehittämisessä kuin raportoinnissa ja toiminnan perustelussakin.

Ryhmätoiminta voi vaikuttaa osallistujiin monenlaisin tavoin. Joskus osallistujan itsensäkin voi olla vaikea hahmottaa näitä vaikutuksia. Osallistujan lisäksi myös järjestäjä ja rahoittaja ovat kiinnostuneita siitä, miten toiminta vaikuttaa ja kuinka nämä vaikutukset syntyvät. Miten nämä henkilökohtaiset kokemukset voidaan muuttaa näkyväksi tiedoksi? Ratkaisu löytyy oikeanlaisista välineistä.

Omakuva-arviointimalli on helppokäyttöinen työkalu, joka on pian ladattavissa tulostettavina lomakkeina samoilta verkkosivuilta, joilta muukin Omakuva N.Y.T.-materiaali löytyy. Tulevaisuudessa arviointimallia pääsee käyttämään myös sähköisesti. Mallin on opinnäytetyönään kehittänyt ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija, sosionomi Jenni Tarpila, Hämeen ammattikorkeakoulusta yhteistyössä FinFami Uusimaan sekä Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin kanssa.

Käytännössä arviointimalli sisältää kaksi erillistä osaa sekä lyhyen käyttöohjeen. Ensimmäinen osa, Tilannekehä, on tarkoitettu erityisesti toiminnan vaikutusten arviointiin. Tilannekehään liittyy ryhmän tavoitteiden mukaisia osa-alueita käsittelevä kysely. Kehän tarkoitus on tarjota varsinkin osallistujalle visuaalinen väline oman tilanteen tarkasteluun. Kysely ja kehä täytetään toiminnan ensimmäisellä ja viimeisellä kerralla, jolloin mahdollinen muutos voidaan helposti havaita. Visuaalisen osan hyödyttäessä erityisesti osallistujaa itseään, kyse-lyn vastaukset tarjoavat toiminnan järjestäjälle tärkeää tietoa ryhmään osallistumisen vaikutuksista.

Arviointimallin toinen osa on juuri tälle ryhmälle räätälöity palautekysely. Palautetta kysytään erityisesti niistä asioista, joiden perusteella ryhmän vaikutusten oletetaan syntyvän. Arviointimallin eri osien tiedot on mahdollista yhdistää ja tarkastella vielä laajemmin sitä, miten ryhmä vaikuttaa ja millä perusteella.

Elämme maailmassa, jossa käytettävissä olevat resurssit ovat rajallisia. Onkin tärkeää pystyä perustelemaan se toiminta, jota tahdotaan toteuttaa. Jos voidaan auttaa rajallisesti, kannattaa panokset laittaa mahdollisimman vaikuttavaan auttamiseen. Tällöin on tiedettävä, mikä vaikuttaa. Jotta toimintaan liittyvä tieto saadaan näkyvään muotoon, tarvitaan arvioinnin malleja ja mittareita. Omakuva-arviointimalli on muokattavissa ja hyödynnettävissä muihinkin toimintamuotoihin ja etenkin Tilannekehän käyttöä kokeillaan FinFami Uusimaa ry:ssä myös muuhun ryhmätoimintaan.

Julkaisutilaisuus Finfami Uusimaan tiloissa ti 24.3. klo 13.00.

Teksti: Jenni Tarpila

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest