Vakava mielenterveyden häiriö nähdään joskus ehkä liikaa ainoastaan potilasta koskettavana ja hoito vain hänen oikeutenaan. Potilaan päästessä hoitoon voi perhe jäädä kaiken sekasorron keskelle yksin. Tämän seurauksena perhe kuormittuu. HUS Jorvin sairaalan Psykoosi- ja oikeuspsykiatrian linjan osastot P1 ja P4 sekä FinFami Uusimaa ovat omalta osaltaan edistäneet perheiden huomioimista kiinteällä yhteistyöllä. 

Vakava mielenterveyden häiriö nähdään joskus ehkä liikaa ainoastaan potilasta koskettavana ja hoito vain hänen oikeutenaan. Potilaan päästessä hoitoon voi perhe jäädä kaiken sekasorron keskelle yksin. Tämän seurauksena perhe kuormittuu. Perheenjäsenten tunteet ovat usein ristiriitaisia ja vaihtelevat läheisen sairauden vaiheiden mukaan. Perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu aina väistämättömiä muutoksia. On tärkeää huolehtia, että potilaan perhe / läheiset saavat tietoa sairaudesta ja sen hoidosta voidakseen ymmärtää potilasta ja hänen käytöstään paremmin. Pahimmassa tapauksessa psyykkisesti sairastuneen ihmisen perhe voi kokea avuttomuutta jäädessään yksin sairastuneen läheisensä kanssa, jolloin oireet ovat vielä voimakkaita, lääkkeet eivät vielä tehoa ja kehitystä parempaan ei ole vielä tapahtunut. Läheisen sairastuessa riski potilaan sekä perheen syrjäytymiselle on todellinen hyvinvoinnin uhka. Parhaimmassa tapauksessa perhe kokee tulleensa ymmärretyksi ja saaneensa tarvittavan avun.

Hoito-organisaatioille perhetyö aiheuttaa tiettyjä vaatimuksia. Riittävä ajankäyttö, perhetyöhön soveltuvat tilat, riittävät henkilö- ja taloudelliset resurssit ovat listan ensimmäisinä. Organisaation sisällä pohdintaa saattavat aiheuttaa kysymykset siitä, miten perhetyö toteutetaan, onko se kohtaamista, terapiaa, ryhmä- vai yksilötyötä? Organisaation selkeät tavoitteet perhetyölle, tavoitteiden mukainen resurssointi, perhetyön näkyminen strategiassa sekä johdon tuki ovat avainasemassa perhetyön onnistumiselle.

HUS Jorvin sairaalan Psykoosi- ja oikeuspsykiatrian linjan osastot P1 ja P4 sekä FinFami Uusimaa ovat omalta osaltaan edistäneet perheiden huomioimista kiinteällä yhteistyöllä. Sairaalassa järjestetään vuosittain tietoon ja tukeen perustuva omaisryhmä. Ryhmä tutustuu myös FinFami Uusimaan toimintaan vierailemalla yhdellä ryhmäkerralla FinFamin Helsingin toimistolla. Tämän jälkeen läheisillä on mahdollisuus liittyä FinFami Uusimaan avoimeen vertaistukiryhmään, joka järjestetään kerran kuukaudessa Jorvin sairaalan kirjastossa. Avoimen vertaistukiryhmän rakenne muodostuu osittain asiantuntija-alustuksista, kokemusasiantuntija vierailuista sekä keskusteluista. Keskusteluiden sisältönä ovat usein läheisen sairastumiseen liittyvät seikat, miten huolehtia itsestään huolen keskellä ja arjen haasteiden kysymykset. Kaksi kertaa vuodessa Espoossa perhetyön toimijat kokoontuvat yhteiseen tapaamiseen Espoon Mielenterveysyhdistyksen tiloihin Pappilantielle.

Toiminnan tuloksena perheet saavat ajankohtaista tietoa eri järjestöjen sekä Espoon kunnan tarjoamista perheille tarkoitetuista tukipalveluista. Mikä tärkeintä perheille tarjottu tieto (psykoedukaatio) läheisen sairauden luonteesta sekä hoidosta lisää tutkitusti ymmärrystä sairaudesta, arjen sujuvuutta sekä perheiden osallisuutta syrjäytymisen sijaan. Hoito-organisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden rajapintatyön soisi yleistyvän ja saavan laaja-alaista rahoituspohjaa, sillä tämä on keskeinen tapa auttaa asiakasta, potilasta ja perhettä!

Lisätiedot ja yhteydenotot

Petteri Liikanen
Petteri Liikanen

Järjestöasiantuntija

p. 050 576 8531
[email protected]

Pin It on Pinterest