Lauantaina 17.3 vietimme psykoosisairauksia koskevaa teemapäivää FinFami Uusimaa ry:n Tuikku-Kohtaamon tiloissa keskustelemalla ja kuuntelemalla. Leif Bergin ja Petteri Liikasen pitämään yhteiseen teemapäivään osallistui yhteensä noin 20 ihmistä. Päivän aikana saimme tietoa psykoosin kehittymisestä ja kuntoutuksesta, sekä keskustelimme omista kokemuksista sairauksiin liittyen.
Yhdistyksen Tuikku-Kohtaamon tilat olivat sopivat rennon päivän viettoon. Tilaisuus kesti yhteensä 4 tuntia, jonka välissä pidimme myös kahvi- ja evästauon. Pidempi aika antoi tilaa keskustella ja pohtia yhdessä kuulemaamme. Itselleni jäi mieleen erityisesti psykoosin kehittymisen vaiheet joita käsittelimme. Leif osasi myös kuvata hyvin sairastumisen kulkua ja siihen liittyviä oireita, jotka ovat itselleni aiemmin jääneet etäisiksi. Samoin kommunikaatiovaikeudet ja niiden ymmärtäminen antoivat keskustelun aihetta. Luento lisäsi ymmärrystäni psykoosia sairastavan käytösmalleista. Näiden lisäksi keskustelimme esimerkiksi kuntoutumisesta ja siihen liittyvistä haasteista.

Meitä oli monenlaisia ihmisiä kuuntelemassa luentoa, mutta jokaista yhdisti halu saada tietää lisää oman läheisemme tilanteesta. Tilaisuuden puitteet antoivat mahdollisuuden keskustelulle ja kysymyksille. Luottamuksen ilmapiirissä oli mahdollista kysyä myös omaan tilanteeseen liittyviä kysymyksiä, ja pohtia niitä yhdessä.

Itselleni teemapäivät, kurssit ja luennot ovat tärkeitä työkaluja oman omaissuhteeni käsittelyssä. Huomaan välillä tarvitsevani uutta tietoa, tai vähintäänkin päivitystä omaan tietopankkiini. Tieto rauhoittaa ja auttaa minua ymmärtämään vallitsevaa tilannetta. Ajattelen näiden tilaisuuksien sopivan kenelle tahansa, joka haluaa tietää lisää läheisensä sairaudesta. Itselleni tieto oli erityisen tärkeää silloin, kun läheiseni tilanne oli hyvin tuore.

Teksti: Annika Wallenius, yhdistyksen vapaaehtoinen

Tutustu myös yhdistyksen muihin tapahtumiin Tapahtumat-sivulta.

Pin It on Pinterest