Toivotorstain tavoitteena on toimia kuulevana korvana omaisen huolelle. Omaiset ovat usein niin ”lähellä” omaa huoltaan, etteivät onnistu saamaan siihen ulkopuolista näkökulmaa, joka auttaisi heti näkemään erilaisia ratkaisun vaihtoehtoja. Palveluohjaajana tehtäväni on toimia ulkopuolisena kuulijana, kertoa kokemuksista, jotka saattavat auttaa löytämään ulospääsyn vaikeasta tilanteesta. Tehtäväni ei siis ole paremman tietäjän asemasta neuvoa. Neuvominen saattaa auttaa hetkellisesti mutta ei auta ratkaisemaan vaikeaa tilannetta.

Palveluohjaajan tehtävän määrittäminen on kuitenkin vain osa Tuikun toimintaa. Tärkeällä sijalla on toiminnassa toteutuva vertaistuki. Vertaistuki on tullut vain tärkeämmäksi läheisten ongelmien monimutkaistuessa. Jos aikaisemmin mielenterveysongelmat olivat tärkein huolen aihe, niin tällä hetkellä huoleen liittyy päihde, rikollinen toiminta, väkivaltaisuus, äärimmäinen köyhyys ja syrjäytyneisyys. Ilman ryhmän tukea omaiset olisivat näiden ongelmien kanssa täysin yksin. Huolen jakaminen ja tunnistaminen tuo huojennusta ja vapauttaa yksinäisyydestä.

Toivo on saanut nimensä juuri toivon luomisesta. Koska omaisten kertomuksiin liittyy myös selviytymisen tarinoita, auttaa tämä monia muuttamaan suhtautumistaan vaikeuksien keskellä olevaan läheiseensä. Hän ei ole enää vain avun ja tuen kohde, vaan häneen suhtaudutaan vastuuta kantavana kansalaisena, jolta on oikeus myös pyytää jotakin. Molemminpuolisen kunnioituksen kautta kynnetään muutoksen siemen.

Terveisin Merja 

TOIVOTORSTAIN LOPPUVUODEN 2018 AIKATAULUT

To 29. marraskuuta klo 15.00 – 19.00 (vuoden viimeinen varsinainen Toivotorstai)

Ti 4. joulukuuta klo 14.00 – 18.00 (yhdistetty Tiistaikahvio ja Toivotorstai)

Vuodenvaihteen jälkeen Toivo palaa taas omalle tutulle paikalleen 10. tammikuuta alkaen!

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest