FinFami Uusimaan henkilöstöön liittyi elokuun aikana kaksi uutta omais- ja perhetyöntekijää. Catarinan työn painopisteenä on alueellinen omaistyö ja Tiinan työ keskittyy enemmän perheiden palveluohjaukseen ja vapaaehtoistyöasioihin. Molempien työkielenä on suomen lisäksi myös ruotsi. Tutustu tarkemmin Catarinaan ja Tiinaan!

Catarinan esittely

Se tapa, jolla ihmisen kohtaat ja miten itse olet tilanteessa läsnä – uskon sen olevan ratkaiseva tekijä. Ihminen saattaa sen kokemuksen perusteella uskaltautua avun piiriin uudelleen tai kääntyy pois eikä enää palaa.

Tämän ajatuksen olen pyrkinyt pitämään mielessäni läpi oman työhistoriani sosiaali- ja terveysalalla. Aiemmat tehtäväni ovat liittyneet ihmisten asunnottomuuteen, hoitamattomiin riippuvuus- tai mielenterveysongelmiin, muisti- sekä kehityshäiriöihin. Näihin liittyvissä tilanteissa on tapaamani henkilöt maininneet usein myös omaisen, perheenjäsenen tai muun läheisensä.

Aina lähipiiri kytkeytyy tilanteisiin jollain tavalla. Me kaikki vaikutamme väistämättä myös muihin ympäristössämme.

Se onkin ollut työni ydintä jo kymmenen vuoden ajan. Läheisten äänien esille tuominen, heidän palveluiden kehittäminen vertaistuen saralla ja ammattilaisten muistuttaminen siitä, että huomion ja avun tulee yltää myös omaisiin ja perheisiin.

Palkitsevimmat hetket työssäni olen kokenut silloin, kun toipumistiellään oleva henkilö ja läheinen kuvailee ymmärtävänsä toisiaan paremmin. Tieto, tuki ja kokemusten vaihto muiden kanssa, jotka ovat kokeneet samankaltaista, on monelle voimaannuttava yhdistelmä.

Edellisessä pestissäni kohtaamis- ja läheisasiantuntijana pureuduin siihen, kuinka ongelmallinen rahapelaaminen vääristää ihmissuhdedynamiikkaa. Ongelmallinen rahapelaaminen kuuluu toiminnallisten riippuvuuksien pariin, kuten syömishäiriöt, seksi- ja ostosriippuvuudet tai liikuntaan liittyvä pakkomielteinen toiminta. Pahimmillaan koko perheen tapa toimia on riippuvuuden sävyttämää ja apua tarvitaan usein yksin sekä yhdessä.

Syitä ongelmapelaamiseen voi löytyä yksinäisyydestä, tylsyydestä tai opitusta tavasta. Moni pyrkii myös sen avulla lieventämään ahdistusta, masennusta tai sietämään kroonista kiputilaansa. Usein taustalta löytyy myös mielenterveyden ongelmia ja monien puheissa onkin toistunut pakonomainen rahapelaaminen oman sairauden maanisessa vaiheessa.

Tässä nivoutuu siis yhteen jotain minulle entuudestaan tuttua, kun siirryin elokuussa FinFami Uusimaa ry:n alueellisen omais- ja perhetyöntekijän hommaan. Toivon, että vanhastakin osaamisestani on hyötyä omaisille ja ammattilaisille, joita tulen jatkossa tapaamaan ja iloitsen mahdollisuudesta jatkaa itselleni merkityksellisen teeman parissa työskentelyä.

Syksyn mittaan toivon varsinkin ruotsin ja englannin kieltä puhuvien omaisten ottavan minuun yhteyttä. Näin pääsisin itse ylläpitämään vieraiden kielien taitoja, kyllähän tukea tarvitaan myös på svenska and in english!

 

Ota rohkeasti yhteyttä!

Terkuin Cata
Alueellinen omais- ja perheneuvoja

 

Tiinan esittely

Hei, olen Tiina, FinFami Uusimaa ry:n uusi omais- ja perhetyöntekijä. Tehtäviini kuuluu: omaisten tuki ja perheneuvonta, asiakastapaamiset, perheiden palveluohjaus sekä vapaaehtoistyöntekijöiden koordinointi.

Aikaisemmin työskentelin mielenterveysyhdistys Helmi ry:ssä palveluohjaajana 14 vuoden ajan. 15 vuotta sitten työskentelin vuoden verran FinFami Uusimaa ry:ssä Sauli Suomisen palveluohjausprojektissa yhdessä Merjan työparina.

Odotan uudelta työltäni yhdessä tekemistä kaikkien kanssa ja mielenkiintoisia kohtaamisia.

Ota rohkeasti yhteyttä. Ratkaistaan ja keksitään yhdessä keinoja, kun sinulla on huoli omasta tai läheisen voinnista ja jaksamisesta. Asiointi onnistuu kanssani myös ruotsin kielellä.

Terveisin Tiina
Omais- ja perhetyöntekijä

Lisätiedot ja yhteydenotot

Catarina Forsström
Catarina Forsström

Omais- ja perhetyöntekijä

p. 044 793 9990
[email protected]

Tiina Finnberg
Tiina Finnberg

Omais- ja perhetyöntekijä / Perheiden palveluohjaus

p. 040 483 7983
[email protected]

Pin It on Pinterest