FinFami Uusimaa järjesti vertaistukijoilleen vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen, jollaista oli ehditty toivoa ja odottaa. Koulutus pidettiin Tuikku-kohtaamossa eräänä aurinkoisena, mutta kylmänä lauantaipäivänä. Sää tai viikonloppuun sijoittuva ajankohta ei kuitenkaan säikäyttänyt vapaaehtoisiamme, vaan paikalle saapui isohko joukko sekä uusia että jo pidempään toiminnassa mukana olleita vapaaehtoisia.

Päivän aikana perehdyttiin muun muassa vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, vertaistukeen ja omaisen kriisiin sekä vapaaehtoisena jaksamiseen. Tutustuimme myös erilaisiin vapaaehtoistehtäviin, joita FinFami Uusimaalla on mahdollista päästä tekemään – jokaiselle löytyy toivottavasti oma tapansa toteuttaa itseään! Monelle osallistujista yhdistyksen toiminta oli tuttua, mutta toisille FinFamin tausta, tehtävä sekä monipuoliset palvelut olivat jääneet vieraimmiksi.

Keskustelu oli koko päivän aikana hyvin vilkasta ja moni pohdiskeli ääneen rooliaan omaisena ja vapaaehtoisena. Etenkin yhteiskunnallinen vaikuttaminen tuntui kiinnostavan monia. Mielenterveysomaisten hämmentävän suuri määrä sekä heidän kohonnut riskinsä sairastua itse masennukseen olivat päivän keskusteluissa päällimmäisten aiheiden joukossa.

Vapaaehtoisten tärkeä rooli omaisten tukena

Moni omainen on jäänyt puutteellisten mielenterveyspalveluiden vuoksi yksin ja kohtuuttoman hoitotaakan alle. Lukuisat FinFamiin yhteyttä ottavat läheiset ovat jaksamisensa suhteen äärirajoilla, löytäneet FinFamin viimeisillä voimillaan, kun heidän tilanteensa olisi mahdollisesti kyetty ratkaisemaan, jos yhdistyksen palvelut olisivat olleet paremmin heidän tiedossaan. Myöskään moni omainen ei välttämättä edes tiedosta rooliaan mielenterveysomaisena, eikä heitä myöskään tunnisteta terveydenhuollossa: omaisia ei osata ohjata yhdistyksen huomaan. Vapaaehtoiset, jotka kohtaavat omaisia yhdessä FinFamin työntekijöiden rinnalla, tekevätkin erittäin tärkeää ”työtä” mielenterveysomaisten jaksamisen tuessa sekä heidän syrjäytymisensä ehkäisyssä.

Vapaaehtoisen on tärkeää osata sanoa myös ei

Koulutukseen osallistuneilla oli erilaisia omaistaustoja: joukkoon mahtui sekä puolisoja, äitejä, isiä ja lapsia. Kaikki koulutukseen osallistuneet ovat käyneet itse läpi omaisen kriisin, sen eri vaiheet. He ovat jossain tilanteessa hakeutuneet FinFamin puoleen, osallistuneet itse toimintoihin ja sitä kautta löytäneet kutsumuksensa vapaaehtoisina. Heillä kaikilla on pahin kriisivaihe jo jäänyt taakse, mutta kuten koulutuksessa yhteen ääneen totesimme, omaisen tilanne voi äkillisesti muuttua ja tilanne kriisiytyä uudelleen. Tällöin on tärkeää ja olennaista, että vapaaehtoistehtävistä pidetään taukoa, keskitytään oman perhetilanteen vakauttamiseen ja palataan vapaaehtoistehtäviin, kun oma tilanne on jälleen vakiintunut.

Vapaaehtoistehtäville voi aina sanoa ei, jos tuntuu, että oma tilanne on liian kuormittava tai jos voimavarat eivät sillä hetkellä riitä. Kaikki vapaaehtoiset ovat yhtä arvokkaita riippumatta, millaisia tehtäviä he tekevät tai kuinka usein tehtäviä tekee. On itsessään arvokasta, että ihminen haluaa auttaa toista ihmistä ja etenkin mielenterveysomaisen kohdalla, jotka jäävät valitettavasti edelleen liian pitkään yksin ilman tukea. On tärkeää muistaa, että omaisista ja heidän läheisistään, jotka ovat sairastuneet, tulee huolehtia yhteiskunnan ja sen palvelujärjestelmän kautta, eikä heitä saa jättää yksin.

Edunvalvonnallinen lounashetki

Koulutuksen päätteeksi vapaaehtoiset ja kouluttajina toimineet FinFamin työntekijät viettivät yhteisen lounashetken kauppakeskus Triplassa. Ruokailun merkeissä jatkui vertaiskeskustelu sekä edunvalvonnallinen pohdinta. FinFamin toimintavalikoimaan oli kevään aikana syntynyt uusi ryhmä – edunvalvonnallinen vaikuttamisryhmä, joka herätti joukossa kiinnostusta. Ideoita syntyi ja niitä jaettiin. Nähtäväksi jää mitä kaikkea me yhdessä saamme toteutettua. Tällä porukalla on tekemisen meininki ja homma hallussa. Yhdessä mennään, samaan suuntaan ja tärkeällä asialla.

Lämmin kiitos kaikille koulutukseen osallistuneille!

Lue lisää FinFamin vapaaehtoistoiminnasta

Tutustu myös FinFamin eduskuntavaalitavoitteisiin Keskusliiton sivuilta (FinFami – mielenterveysomaisten keskusliitto (Viitattu 3.3.2023)

Eetu Karppanen
Eetu Karppanen

Järjestötyöntekijä / vapaaehtoistoiminta, verkostotyö, vaikuttamisviestintä

p. 044 493 6033
[email protected]

Teksti

Eetu Karppanen

Kuva

Fredde’s ravintolan henkilökunnan jäsen

Pin It on Pinterest