FinFami-yhdistyksissä tuki- ja neuvontatyötä tekevät työntekijät kokoontuivat 27.9. yhteisen suunnittelupäivän merkeissä. Päivä järjestettiin Uudenmaan yhdistyksessä VETO-projektin ja Uudenmaan yhdistyksen tuki- ja neuvontatiimin kokoon kutsumana. Suunnittelupäivän tavoitteena oli pohtia verkossa toteutettavan asiakastyön eri muotoja. Läsnä oli työntekijöitä yhteensä yhdestätoista FinFami-yhdistyksestä ympäri Suomen. Mukana oli myös kokemusasiantuntija/vapaaehtoistyön edustaja ja kaksi opiskelijaa Laurea-ammattikorkeakoulusta. Myös Suomen Mielenterveysseuran Tukinet-verkkopalvelualustan edustajat olivat paikalla osan päivästä.
FinFamien verkossa tapahtuva suora asiakastyö nojaa jatkossa vahvasti Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämän Tukinet-alustan uudistuvaan palveluun. Suunnittelupäivä alkoikin Tukinetin ja sen eri asiakastyömahdollisuuksien esittelyllä. Päivä eteni ryhmätöiden parissa, joiden teemoina olivat toiminta verkkoympäristössä, tuki- ja neuvonta/asiakaspalveluchat, teemoitettu suljettu ryhmächat ja omaistyön tulevaisuus vuonna 2025.

Päivän aikana löytyi selkeä tahtotila valtakunnallisesti verkossa toteutettavaan asiakastyöhön, joka mahdollistaa palveluiden tasavertaisuuden ja alueriippumattoman laadun, jakaen myös toteuttamisvastuuta ja resursseja tasapuolisemmin. Olikin hienoa huomata, että alueellisuudesta ja jokseenkin erillään toimimisesta huolimatta jokaisella yhdistyksellä oli lähestulkoon samat tavoitteet, sama visio tulevaisuudesta ja aivan mielettömän tarttuva yhteen hiileen puhaltamisen meininki! Seuraava looginen askel onkin miettiä, miten valtakunnallinen verkossa toteuttava asiakastyö toteutetaan käytännössä.

Verkossa tapahtuvaa asiakastyötä on mahdollista soveltaa lähestulkoon kaikkiin niihin asiakastoimintoihin, joita yhdistyksissä on perinteisesti totuttu tarjoamaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö perinteistä kohtaamista olisi edelleen saatavilla. Verkossa tapahtuva asiakastyö monipuolistaa palveluvalikoimaa ja tarjoaa uusia asiointimahdollisuuksia heille, joita perinteiset palvelut eivät tavoita. Kohtaamisen eri muodot ovat muuttuneet arjen haasteiden ja välimatkojen vuoksi. Myöskään aika ei välttämättä riitä paikanpäälle saapumiseen. Onneksi tuen saa kuitenkin jatkossa myös verkossa keskustellen – joko teksti-, ääni- tai videomuodossa, tarjoten myös erityisryhmille vaihtoehtoisia muotoja kommunikointiin. Verkossa toteutuva vertaistuki puolestaan mahdollistuu joko kokonaan tai osittain toteutettavana digiryhmänä. Digiryhmä voi olla avoin tai suljettu, ja ryhmät voivat sisältää normaalit seulonta-/haastattelumenettelyt. Ja mikä parasta, edellä mainitut voi hoitaa verkossa täysin anonyymisti, vailla pelkoa leimaantumisesta.

Käyttöön otettavien uusien palveluiden käynnistämisvaiheessa avainasemassa ovat luonnollisesti yhdistysten toiminnanjohtajat (sitoutuminen, sitouttaminen ja innostaminen) ja erilaiset yhteistyösopimukset liittyen mm. palveluiden koordinointiin ja yhdessä tekemiseen, mutta jatkossa yhteen hiilen puhaltavat kaikki työntekijät – sekä palkkatyössä olevat että vapaaehtoiset. Alkuun on kuitenkin hyvä lähteä pienestä liikkeelle, eli muutamalla innokkaalla työntekijäresurssilla ja rajatulla kohderyhmällä, ottaen käyttöön vain muutamia tarjolla olevia toiminnallisuuksia.

Sopimusten lisäksi yhteistä digipalvelutuotantoa ohjaavat myös yhteisen toiminnan pelisäännöt, jotka laaditaan yhteistyössä kaikkien FinFamien kanssa, sisältäen luonnollisesti asiaankuuluvat koulutukset ja perehdytykset. VETO-projekti jatkaa ennakkomateriaalien työstämistä ja selvittelee asiaan liittyviä kysymyksiä. Mukana suunnittelussa on myös kokemusasiantuntijoita ja opiskelijoita.

Innostunut yhteistyö jatkuu, eli jatkoa seuraa. To be continued…

Osku & Tuukka, VETO-projekti
www.finfamiuusimaa.fi/veto

Lisätiedot ja yhteydenotot

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest