Tuki ja neuvonta on FinFami Uusimaan pysyvä työmuoto. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemme kehittäisi toimintaamme uudenlaisilla työtavoilla.
Tämän syksyn aikana olemme aloittaneet uudenlaisen tuen ja neuvonnan palvelun: vertaistapaamiset. Samantapaisia tapaamisia tarjotaan myös FinFami Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan yhdistyksissä. Kaikki tapaamiset toteutetaan aina koulutettujen vapaaehtoisten avulla. Vertaistapaamisen voi varata itselleen sen jälkeen, kun on ensin tavannut jonkun tuen ja neuvonnan työntekijän. Tämä varmistaa sen, että löydämme asiakkaalle sopivan vertaisen.

Syksyllä vapaaehtoistyön koordinaattorimme Taru koulutti 6 uutta innokasta vertaista. Tästä vapaaehtoisten joukosta muutama on jo tavannut asiakkaita vertaistapaamisissa syksyn aikana. Asiakkaiden palaute tapaamisista on ollut hyvin positiivinen. Selvästi tämänkaltaiselle tukitoiminnalle on ollut tarvetta!

Vertaistapaamiset voivat olla myös vapaaehtoisille tärkeitä kohtaamisia, sillä aikaa keskustelulle jää eri tavalla kahden kesken, kuin ryhmissä. Asiakkaat ovat kiittäneet varsinkin kohdatuksi tulemisen tunteesta ja vertaisilta saamistaan uusista näkökulmista omaan tilanteeseensa. Monet ovat myös kiittäneet vertaisten vinkeistä ja omakohtaisista kokemuksista, joista on ollut hyötyä asiakkaille.

Vertaistapaamisille on oma paikkansa meidän asiakastyössämme, nimittäin monesti asiakkaat kokevat saavansa tärkeimmät tietonsa vertaisten kokemuksista. Ryhmämuotoinen vertaistuki ei sovi kaikille tai ryhmään osallistumiseen voi liittyä pelkoa ja jännitystä. Varsinkin näissä tilanteissa on erityisen arvokasta, että voimme tarjota asiakkaalle tilaisuuden tavata toisen samankaltaisessa tilanteessa olleen ihmisen.

Lisätietoja vertaistapaamisista löydät täältä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest