Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien kokemuksia siitä, kuinka nuoren sairastuminen psyykkisesti on vaikuttanut perheen arkeen ja vanhempien parisuhteeseen. Lisäksi selvitettiin, mistä tuesta perhe ja vanhemmat ovat hyötyneet haasteiden keskellä. Yhteistyökumppanina opinnäytetyössä oli FinFami Uusimaa ry, joka toimii omaisten tukena ja tiedon jakajana mielenterveyden häiriöihin liittyvissä kysymyksissä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada perheen ääni kuuluvaksi ja kerätä yhdistykselle tietoa, jota he voivat hyödyntää työssään perheiden kanssa sekä kehittäessään toimintaansa

Julkaisimme FinFami Uusimaan sivuilla helmikuussa 2021 tutkimuskyselyn opinnäytetyötämme varten psyykkisesti sairastuneiden nuorten vanhemmille. Kyselyssä kartoitimme millaista tukea perheet ovat saaneet, kun nuori sairastuu. Saimme vastauksia runsaasti; 67 kappaletta. Kiitos siitä kaikille vastaajille.

Vastauksia lukiessa liikutuimme kaikki kolme vahvasti siitä, miten paljon perheen jäsenen sairastuminen vaikuttaa muihin perheenjäseniin. Teidän vanhempien vastaukset vahvistivat meidän ennakkonäkemystämme siitä, että perhe jää huomioimatta nuoren sairastuessa. Myös se, että hoitoa on hankala saada ja sinne pääsy kestää. Arjen rankkuus ja huoli nuoresta tuli vastauksista hyvin esiin. Nuoren sairastuminen määrittää vahvasti perheen arkea. Sillä oli heikentävää vaikutusta koko perheen arkeen, työhön ja parisuhteeseen. Kaikesta huolimatta myös toivo paremmasta ja rakkaus lasta kohtaan välittyi vanhempien vastauksista.

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli saada teidän vanhempien ääni kuuluviin, jotta palveluja voitaisiin kehittää paremmin perheitä palvelevaksi. Koemme, että työn tarkoitus täyttyi ja teidän vanhempien ääni tuli kuulluksi. Toivomme kovasti, että tutkimuksemme tavoittaa alan työntekijät ja päättäjät, jotta asioihin tulisi muutosta parempaan.

Linkki opinnäytetyöhömme

 Kiitos vielä kaikille vastaajille ja FinFami Uusimaa hyvästä yhteistyöstä!

 Anu Ågren, Sanna Arvonen ja Merja Meuronen

Lisätiedot ja yhteydenotot

Eija Kylliäinen
Eija Kylliäinen

Omais- ja perhetyöntekijä / Lapsiperhetyö

p. 045 7881 8830
[email protected]

Pin It on Pinterest