Omaisen opas

FinFami Uusimaan omaisen opas
Omaisen opas on tarkoitettu omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai oireilee psyykkisesti. Olemme koonneet oppaan yhdistyksemme käytännön omaistyön kautta. Opas antaa ensitietoa ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa selviytymiseen. Olemme koonneet perustietoa niin psyykkisistä sairauksista kuin hoidosta ja kuntoutuksestakin. Oppaasta löytyvät myös tärkeimmät sosiaalietuudet ja niiden hakuprosessit. Jokaisen sairastuminen on kuitenkin yksilöllistä sekä palvelujärjestelmä vaihtelee kunnittain. Oppaan lopussa lähdeluettelo ohjaa tarkempiin lisätietoihin.

Toivomme oppaan hyödyttävän myös sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstöä työssään ja kohdatessaan omaisia. Omaiset ovat tärkeä voimavara läheisen hoidossa ja kuntoutuksessa. Tämä edellyttää, että heidät otetaan hoitoon mukaan siten kun mahdollista ja, että heidän jaksamisestaan pidetään huolta.

Pin It on Pinterest