Psykoedukatiivisten perheinterventioiden yhdentyminen kliiniseen työhön

Tämä tutkimus on osa Helsingin terveyskeskuksen psykiatriaosaston ja Omaiset mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys ry:n vuosina 2000-2006 yhteistyössä toteuttamaa perhekeskeisen hoitotyön kehittämishanketta. Kyseessä on Kotisoite-projekti, jonka tarkoituksena oli juurruttaa hoitotyön käytäntöihin psykoedukatiiviset perheinterventiot avohoitotoiminnan ja sairaalatoiminnan yksiköissä. Kehittämishankkeeseen liitettiin henkilöstön menetelmäkoulutus.

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat psykoedukatiivisten perheinterventioiden yhdentymiseen kliiniseen työhön. Helsingin terveyskeskuksen psykiatriaosaston perhetyön menetelmäkoulutukseen osallistuneita sekä ylihoitajia haastateltiin. Tutkimusaineisto antaa kattavasti tietoa ilmiöistä, jotka vaikuttavat uuden perhetyön menetelmän käyttöön; omassa työpisteessä, menetelmäkoulutuksessa, perhetyön mallissa sekä omissa ammatillisissa tai henkilökohtaisissa ominaisuuksissa. Tutkimustulokset tukevat organisaatioiden kehittämistehtävää perhetyön alueella antaen tietoa yhdentymistä edistävistä tekijöistä. Tulokset tukevat myös menetelmäkoulutuksen kehittämistä koulutusorganisaatiossa niin, että uusien perhetyön menetelmien yhdentyminen omaan kliiniseen työhön on kitkattomampaa.

Tutkimusraportti on tarkoitettu kaikille heille, jotka ovat kiinnostuneita perhetyöstä sosiaali- ja terveysalalla – toimijoille, päättäjille ja opiskelijoille.

Pin It on Pinterest