MindFood

MindFood on valtakunnallinen FinFami Uusimaan hallinnoima kehittämishanke, joka käynnistyi 1.3.2018. STEA on myöntänyt hankkeelle 3-vuoden rahoituksen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat haastavassa elämäntilanteessa olevat yksilöt ja perheet jotka ovat ruoka avun piirissä.

Hankkeen toteutuksen lähtökohtana on kokeilukulttuuri. Hanke tarjoaa järjestöeväät toivosta, sosiaalisesta osallisuudesta ja tasa-arvoisesta kohtaamisesta vapaaehtoistyön, kulttuurin sekä voimavaravalmennuksen kautta.

Tavoitteena on vähentää yksinäisyyden tunteen kokemusta, lisätä oman elämän toivon ja merkityksen kokemusta, sekä lisätä luottamusta kanssaihmisiin ja ammattilaisiin. Tavoitteena on myös mahdollistaa ruoka -avun saajalle kokemus vastavuoroisuudesta. Välillisenä tavoitteena on häpeän ja eriarvoisuuden kokemuksen vähentäminen sekä kohderyhmän äänen kuulluksi tuleminen.

Toiminta pohjautuu Kuka seisoo leipäjonossa -tutkimusaineistosta nousseeseen tietoon, että ihmisten nostaminen ruokaköyhyydestä vaatii ruoanjakelun oheen myös muuta tukea. Ruoka-avussa voidaan tavoittaa ihmisiä, joita järjestöt tai muut palvelut eivät muuten tavoita.

Hankkeessa työskentelee FinFami Uusimaa ry:n puolesta Katariina Raivio ja Maarit Visala, sekä Kukunori ry:n puolesta Tiina Miinalainen ja Henrik Linnavirta.

Ajankohtaista

Elokuinen tervehdys MindFood-hankkeesta

MindFood-tiimi on kulkenut nyt kentällä ja vieraillut pääkaupunkiseudulla tutustumassa ruoka-avun piiriin, jonoissa ja yhteisissä pöydissä. Ruoka-avun tarpeesta ja siitä, kuinka apua tulisi tarjota ja toteuttaa, on keskusteltu kuluneen puolen vuoden aikana...

Keväiset terveiset uudesta MindFood-hankkeesta!

MindFood on yhteishanke FinFami Uusimaa ry:n ja Kukunori ry:n kesken. Hanke on 3-vuotinen valtakunnallinen kehittämishanke, joka käynnistyi 1.3.2018. Hanke on STEA:n rahoittama. Hankkeen tiimissä työskentelee yhteensä 4 työntekijää: Katariina, Maarit FinFamilta ja...

Lisätietoja

Katariina Raivio

Projektikoordinaattori
p. 040 187 4391
katariina@
finfamiuusimaa.fi

Maarit Visala

Projektityöntekijä
p. 040 830 8268
maarit@finfamiuusimaa.fi

Pin It on Pinterest