MindFood

MindFood on valtakunnallinen FinFami Uusimaa ry:n hallinnoima kehittämishanke, joka käynnistyi 1.3.2018. STEA on myöntänyt hankkeelle kolmen vuoden rahoituksen. Hankkeen kohderyhmänä ovat haastavassa elämäntilanteessa olevat yksilöt ja perheet jotka ovat ruoka avun piirissä.

Hankkeen toteutuksen lähtökohtana on kokeilukulttuuri. Hanke tarjoaa järjestöeväät toivosta, sosiaalisesta osallisuudesta ja tasa-arvoisesta kohtaamisesta vapaaehtoistyön, kulttuurin sekä voimavaravalmennuksen kautta.

Tavoitteena on vähentää yksinäisyyden tunteen kokemusta, lisätä oman elämän toivon ja merkityksen kokemusta, sekä lisätä luottamusta kanssaihmisiin ja ammattilaisiin. Tavoitteena on myös mahdollistaa ruoka-avun saajalle kokemus vastavuoroisuudesta. Välillisenä tavoitteena on häpeän ja eriarvoisuuden kokemuksen vähentäminen sekä kohderyhmän äänen kuulluksi tuleminen.

Toiminta pohjautuu Kuka seisoo leipäjonossa -tutkimusaineistosta nousseeseen tietoon, että ihmisten nostaminen ruokaköyhyydestä vaatii ruoanjakelun oheen myös muuta tukea. Ruoka-avussa voidaan tavoittaa ihmisiä, joita järjestöt tai muut palvelut eivät muuten tavoita.

Hankkeessa työskentelee FinFami Uusimaa ry:n puolesta Katariina Raivio ja Maarit Visala, sekä Kukunori ry:n puolesta Tiina Miinalainen ja Henrik Linnavirta.

Naapurikassi

Naapurikassi-toiminta on arkeen muotoiltu toimintamalli, joka toimii siellä missä ihmiset ovat jo valmiiksi: lähikaupassa. Naapurikassin perusajatus on tarjota helppo ja konkreettinen keino tukea naapuruston ihmisiä tiukassa taloudellisessa tilanteessa, yhteistyössä alueen diakoniatyön ja lähikaupan kanssa.

Naapurikassin toiminta pähkinänkuoressa:

  1. Menet omille ruokaostoksille kauppaan, jossa Naapurikassikeräys on käynnissä.
  2. Ostat tuotteen ja lahjoitat sen kassojen läheisyydessä olevaan keräyspisteeseen.

Me toimitamme Naapurikassit perille alueen diakoniatyön kanssa niitä tarvitseville!

Ajankohtaista

Naapurikassi herättää auttamishalua

Idea Naapurikassista lähti ihmisten arjesta käsin. Monet ihmiset, joita olemme tavanneet ruoka-avussa ja joiden kanssa olemme jutelleet, kokivat tärkeäksi sen, että he voivat itse valmistaa ruoan kotona. Samaan aikaan uskoimme, että suurin osa ihmisistä on halukkaita...

MindFood-hankkeen jalkautumisen ja yhteistyön satoa nyt luettavissa

Keväällä 2018 MindFood-hanke teki yhteistyössä Helsingin kaupungin jalkautuvan sosiaalityön kanssa kyselyn ruoka-avun asiakkaille sekä Myllypuron että Hurstin jonoissa. Kyselyyn vastasi lähemmäs 500 ihmistä. Kyselyllä halutaan antaa ihmisten omaa ääni kuuluviin, joka...

MindFood-hankkeen Katuradio etsii kansantoimittajia

FinFami Uusimaa ry:n ja Kukunori ry:n yhteinen MindFood-hanke on käynnistänyt Katuradio-kokeilun, jolla pyritään tuomaan esille tarinoita ihmisistä erilaisissa elämäntilanteissa. Katuradio esittelee ihmisiä, joilla on kokemusta muun muassa vähävaraisuudesta sekä...

Elokuinen tervehdys MindFood-hankkeesta

MindFood-tiimi on kulkenut nyt kentällä ja vieraillut pääkaupunkiseudulla tutustumassa ruoka-avun piiriin, jonoissa ja yhteisissä pöydissä. Ruoka-avun tarpeesta ja siitä, kuinka apua tulisi tarjota ja toteuttaa, on keskusteltu kuluneen puolen vuoden aikana...

Keväiset terveiset uudesta MindFood-hankkeesta!

MindFood on yhteishanke FinFami Uusimaa ry:n ja Kukunori ry:n kesken. Hanke on 3-vuotinen valtakunnallinen kehittämishanke, joka käynnistyi 1.3.2018. Hanke on STEA:n rahoittama. Hankkeen tiimissä työskentelee yhteensä 4 työntekijää: Katariina, Maarit FinFamilta ja...

Lisätietoja

Katariina Raivio

Projektikoordinaattori
p. 040 187 4391
katariina@
finfamiuusimaa.fi

Maarit Visala

Projektityöntekijä
p. 040 830 8268
maarit@finfamiuusimaa.fi

Pin It on Pinterest