MindFood

Tietoa projektista

MindFood on valtakunnallinen FinFami Uusimaa ry:n hallinnoima kehittämishanke, joka käynnistyi 1.3.2018. STEA on myöntänyt hankkeelle kolmen vuoden rahoituksen. Hankkeen kohderyhmänä ovat haastavassa elämäntilanteessa olevat yksilöt ja perheet jotka ovat ruoka-avun piirissä.

Hankkeen toteutuksen lähtökohtana on kokeilukulttuuri. Hanke tarjoaa järjestöeväät toivosta, sosiaalisesta osallisuudesta ja tasa-arvoisesta kohtaamisesta vapaaehtoistyön, kulttuurin sekä voimavaravalmennuksen kautta.

Tavoitteena on vähentää yksinäisyyden tunteen kokemusta, lisätä oman elämän toivon ja merkityksen kokemusta, sekä lisätä luottamusta kanssaihmisiin ja ammattilaisiin. Tavoitteena on myös mahdollistaa ruoka-avun saajalle kokemus vastavuoroisuudesta. Välillisenä tavoitteena on häpeän ja eriarvoisuuden kokemuksen vähentäminen sekä kohderyhmän äänen kuulluksi tuleminen.

Toiminta pohjautuu Kuka seisoo leipäjonossa -tutkimusaineistosta nousseeseen tietoon, että ihmisten nostaminen ruokaköyhyydestä vaatii ruoanjakelun oheen myös muuta tukea. Ruoka-avussa voidaan tavoittaa ihmisiä, joita järjestöt tai muut palvelut eivät muuten tavoita.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kukunori ry:n kanssa.

Toiminta

Naapurikassi

Hankkeessa kehitetty Naapurikassi-toimintamalli tarkoittaa alueellista pop up -tapahtumaa, joka järjestetään siellä missä ihmiset ovat: lähikaupassa.

Perusajatus on tarjota helppo ja konkreettinen keino alueen asukkaille tukea naapuruston ihmisiä tiukassa taloudellisessa tilanteessa.

Naapurikassi-tapahtuman ollessa käynnissä lähikaupassa, kaupan asiakas voi lahjoittaa yhden tai useamman hyvin säilyvän tuotteen keräyspisteelle. Jokainen lahjoitettu tuote on viesti siitä, että välität.

Tuotelahjoitusten keräyspiste on tapahtuman aikaan kassojen läheisyydessä.

Alueen diakoniatyö toimittaa tuotelahjoituksista kootut Naapurikassit, niitä tarvitseville.

Tapahtuman järjestäjinä toimii asuinalueen lähikauppa ja seurakunta yhteistyössä asukkaiden kanssa. MindFood-hanke on tukemassa ja polkaisemassa uusia keräyksiä käyntiin vielä vuoden 2020, eli hankkeen loppuun asti.

Naapurikassi-keräykset ovat kuitenkin helppoja järjestää omin ja yhteisön voimin. Malli on täysin sovellettavissa olemassa oleviin käsipareihin ja tarpeisiin. Tärkeimpänä tapahtuman järjestelyn kannalta on yhteys lähikaupan ja alueen seurakunnan välillä. Keräyksiä voi järjestää kerran vuodessa tai vaikka kerran kuukaudessa, sillä ihmisten elämäntilanteet ovat harvoin hetkellisiä.

Kyse on meidän kaikkien naapureista, asuinalueesta riippumatta.

Keräyksiin osallistuneet ovat pitäneet osallistumisen helppoudesta ja siitä, että apu jaetaan omalle asuinalueelle. Hyväntahtoisuus toisiamme kohtaan lisää luottamusta ja hyvää fiilistä koko naapuruston asukkaille.

Jos koet, että NAAPURIKASSI voisi toimia myös sinun naapurustossasi, voit laittaa pyörän pyörimään vinkkaamalla asiasta omaan lähikauppaasi tai asuinalueesi seurakuntaan.

Ei kun hihat heilumaan, naapurustossa on voimaa!

Naapurikassi Facebookissa

MTV Uutiset Live – Näin helsinkiläiset auttavat oman alueensa vähävaraisia perheitä – naapurikassikeräyksellä ohjataan ruokaa sitä tarvitseville

Hyväntoivojat

Hankkeen toinen toimintamalli on Hyväntoivojat.

Hyväntoivojien idea on yksinkertainen: tuodaan olemassa oleva, ihmisten keskinäinen välittäminen kuuluviin tallentamalla ihmisten voimavaravinkkejä ja hyväntahtoisia toivotuksia muiden kuultavaksi.

Materiaalia on kerätty kaduilta, ruoka-avun liepeiltä, toreilta ja turuilta.

Valmiiseen Hyväntoivojat-äänitteeseen on antanut äänensä yli 1000 ihmistä. Valmis äänite julkaistiin lokakuussa 2019 verkossa sekä kiinteiden kuuntelupisteiden avulla kirjastokiertueella, joka polkaistiin käyntiin Oodissa. Tämän jälkeen kuuntelupiste on matkannut Tampereen ja Porin kautta yhteisiin pöytiin. Pian kuuntelupiste löytää tiensä Rovaniemelle ja Ouluun.

Kuuntelupisteiden yhteydessä voi myös itse ottaa osaa toimintaan kirjoittamalla seuraavalle ihmiselle hyväntahtoisen viestin. Viestejä on kertynyt jo sadoittain.

Saaduista viesteistä ja valokuvista kootaan kevään aikana Hyvät Sanomat -lehti, jota jaetaan kaupungeissa ja paikoissa, joissa materiaalia on myös kerätty.

Hyväntoivojilla on myös Facebook-sivu, jonka kautta kenellä tahansa meistä on mahdollista toimia hetki vapaaehtoisena ja tuoda hyvää mieltä muiden arkeen.

Hyvien asioiden sanominen ja postaaminen ei edellytä koulutusta tai sitoutumista.

Voit ottaa osaa Hyväntoivojiin postaamalla Facebook-sivuille viestisi muille ja laittaa hyvän kiertämään.

Voit kuunnella Hyväntoivojat täältä!

Pin It on Pinterest