Pre-Start

Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli eli niin sanottu ”pre-start-valmennus” niille nuorisolain mukaisille, nuorille joilla on haasteita (vrt. ulkopuoliset nuoret), jotka esimerkiksi etsivän nuorisotyön tavoittamina tarvitsevat erityisiä tukitoimia ennen starttivalmennukseen siirtymistä. Nämä nuoret tarvitsevat vielä syventäviä sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja hyödyntäen esimerkiksi perhe -ja ryhmäohjausmenetelmää.
Toimintamallissa hyödynnetään myös jo työpajojen olemassa olevia startti -ja työpajavalmennustoimintoja. Mahdollistaen FinFamin ja työpajojen osaamisen yhdistäminen lisäarvoa tuottavaksi palvelukokonaisuudeksi nuorisolain tavoitteiden edistämiseksi.

Tavoitteena on siis saada nämä nuoret pajatermein valmennettua ja ohjattua eteenpäin, starttivalmennukseen, työpajalle, joustaviin opintoihin ja esimerkiksi työkokeiluun. Yhteistyötä kehitetään ja syvennetään myös pääkaupunkiseudun muiden matalan kynnyksen monialaisia palveluja tuottavien toimijoiden, kuten ohjaamot, sosiaalipalvelut ja kolmas sektori, kanssa.

Lisätietoja

Peter Rolin

Projektikoordinaattori
p. 040 779 5673
peter@finfamiuusimaa.fi

Projektiin on saatu valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Pin It on Pinterest