Kartoitamme kyselytutkimuksessa, kuinka koronakriisi on vaikuttanut arjessa selviytymiseen. On tärkeää, että saisimme tietoa erityisesti ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet elämässään erilaisia vaikeuksia. 

Koronapandemia on asettanut ihmiset kaikkialla maailmassa täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Poikkeustilan vaikutukset tuntuvat jokaisen arjessa ja kriisi osuu vakavasti jo haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Huoli, epävarmuus tulevasta ja taloudelliset ongelmat ovat riskitekijöitä kasaantuville toimintakyvyn vaikeuksille sekä päihde- ja riippuvuusongelmille. Nyt tarvitaan nopeasti lisätietoa poikkeustilan vaikutuksista arjessa selviämiseen.

Kutsumme tähän kyselyyn mahdollisimman monenlaisia vastaajia. On tärkeää, että saisimme tietoa erityisesti sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet elämässään erilaisia vaikeuksia. Kyselyllä pyrimme kartoittamaan tietoa erilaisten ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä, jotta järjestötyötä osataan kohdistaa hyvinvoinnin tukemiseen. Vastauksia käytetään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi, tutkimukseen sekä järjestötyön kehittämiseksi.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se sisältää kysymyksiä elämäntilanteen eri osa-alueista, psyykkisestä kuormittuneisuudesta, päihteiden käytöstä, järjestöjen toiminnasta ja hyvinvointia tukevista tekijöistä. Vastaa kyselyyn täältä.

Kysely on laadittu Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (Mipa 2.0) kanssa.

Pin It on Pinterest