Uusi opas Läheisuupumuksen omahoidosta on tuotettu osana FinFami Uusimaa ry:n VETO-projektia 2017-2019. Oppaan sisällöistä ovat vastanneet sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset ja Laurea Ammattikorkeakoulun opiskelijat osana opintojaan.

Läheisen sairastuminen tarkoittaa lähes aina kriisiä myös sairastuneen omaisille ja lähipiirille. Läheisuupumuksen omahoito -oppaaseen on koottu tietoa läheisen uupumuksen synnystä ja tukimateriaalia uupumuksen voittamiseksi. Katso ensin video Läheisuupumuksen synnystä ja omahoidosta. Siirry sitten videon alle koottuihin lisätietoihin ja itsenäisesti suoritettaviin pohdintatehtäviin.

Opasta lukiessasi tapaat omaisia, joiden kokemuksia peilataan oppaan sisältöihin. Oppaassa esiintyvät Eetu, Markus ja Aino, jotka ovat kaikki mielenterveyden häiriöön sairastuneen 42-vuotiaan Mikon läheisiä. Kuvatut kokemukset perustuvat FinFami Uusimaan tuki- ja neuvontatyössä kohdattuihin tosielämän tapauksiin.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Anne Alakiuttu
Anne Alakiuttu

Omais- ja perhetyön koordinaattori

p. 045 7731 1042
[email protected]

Pin It on Pinterest