MindFood-tiimi on kulkenut nyt kentällä ja vieraillut pääkaupunkiseudulla tutustumassa ruoka-avun piiriin, jonoissa ja yhteisissä pöydissä. Ruoka-avun tarpeesta ja siitä, kuinka apua tulisi tarjota ja toteuttaa, on keskusteltu kuluneen puolen vuoden aikana näkyvästikin julkisuudessa. Perinteisten leipäjonojen kohtalo on puhututtanut paljon tapaamiamme ihmisiä, niin ruoka-avun kävijöitä kuin itse toimijoita.
Aihe on kuuma peruna kentällä. Mielipiteitä on puolesta sekä vastaan. Moni toivoisi molempia. Jonoissa olemme kuulleet ihmisten huolen ennen kaikkea epävarmuuden tunteesta: Mitä tapahtuu, jatkuuko tämä niin kuin ennenkin? Aihe on laaja ja ihmisten tarpeet ja tilanteet moninaiset.

Tästä saimme esimakua, kun teimme kyselyn yhteistyössä Helsingin kaupungin jalkautuvan sosiaalityön kanssa, johon vastasi 600 ruoka-avun saajaa. Kysely laadittiin, sillä pääkaupunkiseudun ruoka-avun kehitystyössä on unohdettu kysyä itse ruoka-avun tarvitsijoilta, miten he kokevat tarjolla olevan avun ja miten sitä tulisi heidän mielestään kehittää. MindFood pyrkii vastaamaan juuri tähän, että ruoka-avun piirissä olevien ääni pääsisi kuuluviin.

Yhteistä kaikissa kyselyiden vastauksissa oli se, että kun on puutetta rahasta, johtaa se puutteeseen ruuasta. Lähes poikkeuksetta kaikki vastanneet kävivät ruoka-avun piirissä rahattomuuden takia. Pitkäaikaistyöttömyys, sairaudet, pätkätyöt, pienet eläkkeet ja tukien riittämättömyys vuokriin sekä lääkkeisiin ajoi usean jonoon.

Samaan aikaa Suomi on saanut Euroopan neuvoston komitealta moitteita Suomen perusturvan tasosta. Muun muassa perusturvan piiriin kuuluva työttömyysturva on liian alhainen, sillä se ei kata tuensaajan kaikkia perustarpeita ja jää sosiaalisten peruskirjan tarkasteleman köyhyysrajan alle.

Ajatukset ovat pyörineet myös meillä. Keskusteluja on käyty ja toiminnan suuntaa on mietitty. Nyt ajatuksissamme on jalkautua sinne missä ihmisetkin ovat, ruoka-avun läheisyyteen Katuradio-lähetysten merkeissä, jotta ihmisen oma ääni ja kokemus pääsee kuuluviin. Tarkoituksena on myös käynnistää kokeilu ruokakauppojen kanssa yhteistyössä: kaupassa kävijä voisi ostostensa yhteydessä tarjota ruoka-apua sitä tarvitsevalle, vaikka yhden tuotteen verran välityksellämme, helposti ja konkreettisesti.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pin It on Pinterest