Prospect-ryhmässä jokainen löytää uusia näkökulmia omaisena olemiseen. Ryhmä tukee omaisen selviytymistä ja jaksamista kokonaisvaltaisesti.
Oheinen artikkeli on julkaistu alun perin Labyrintti-lehdessä 2/2017.

Huoneessa on keskittynyt tunnelma. Ohjaaja on juuri antanut tehtävän ja kirjoitusvälineet. Kaikki kumartuvat valkoisten paperiarkkien ääreen. Hiljaisuuden rikkoo vain vaatteiden kahina, kun joku vaihtaa tuolissa asentoa keskittyessään tehtävään. Pöydän ympärillä on kuusi osallistujaa. Jokaisen paperille piirtyy aikajana, joka alkaa läheisen sairastumisesta ja kulkee yksilöllisten vaiheiden kautta tähän päivään asti. Osallistujat tekevät yhtä Prospect-kurssin tehtävistä. Seuraavaksi käydään läpi ajatuksia, joita oman elämänkaaren piirtäminen herätti. Moni huomaa miten elämä sairastuneen rinnalla on kulkenut vuoristorataa sairauden vaiheiden mukana. Joku toteaa, että sairaus on ottanut koko elämän valtaansa. Toinen kysyy epäuskoisena, että tapahtuiko tämä todella minulle? Ryhmäläiset huomaavat myös, että huonoja vaiheita seuraa aina paremmat ajat. Se herättää toivoa.

PROSPECT-RYHMÄSSÄ JOKAISEN OSALLISTUJAN läheinen on sairastunut psyykkisesti. Yhden sairastuminen vaikuttaa perheeseen monin tavoin. Mielenterveyden ongelmiin liittyy edelleen häpeää ja syyllisyyttä, jotka johtavat eristäytymiseen ja sairaudesta aiheutuneen kärsimyksen salaamiseen. Moni omainen uupuu kamppaillessaan yksin läheisen vaikean sairauden kanssa. Läheisen psyykkisestä sairaudesta selviäminen on raskasta ja vaikeaa. Tästä syystä 16 eurooppalaista Eufamin omaisjärjestöä kehittivät 2000-luvun alussa omaisen jaksamista ja hyvinvointia tukevan Prospect-ryhmämallin. Se on tällä hetkellä käytössä Suomen lisäksi 11 Euroopan maassa. Prospect-ryhmän nimi kuulostaa vierasperäiseltä. Nimen taustalla on kansainvälinen toimintamalli, joka on lisensoitu omaisyhdistysten käyttöön. Nimi tarkoittaa uutta näkymää tai mahdollisuutta. Siitä Prospect-ryhmässä onkin kysymys, omaisen uuden polun löytämisestä.

OMAISJÄRJESTÖJEN KEHITTÄMÄ PROSPECT-RYHMÄMALLI lisää tutkitusti omaisten hyvinvointia ja jaksamista. Se ehkäisee myös omaisten uupumista. Ryhmään osallistumisen jälkeen omaisen kuormittuneisuus ja valvominen huolien takia vähenee. Myös elämänhallinta paranee ja keskinäinen riippuvuus sairastuneen läheisen kanssa vähenee. Osa vaikutuksista on nähtävissä vielä vuodenkin jälkeen ryhmään osallistumisesta. Prospect-ryhmien hyvät tulokset syntyvät omaisten tietojen, yhteisen oppimisen ja vertaistuen ainutlaatuisesta yhdistämisestä. Ohjelma sisältää kymmenen aihekokonaisuutta, jotka aikataulutuksesta riippuen käydään läpi 5 – 10 tapaamiskerralla. Työskentely etenee ryhmää varten suunniteltujen harjoitusten avulla. Tämän vuoksi on tärkeää, että osallistujat voivat olla mukana jokaisella tapaamiskerralla. Prospect-kurssille voi osallistua kuka tahansa omainen, jonka läheisen sairastumisesta on kulunut sen verran aikaa, että sairauden aiheuttamaa kriisiä, siihen liittyviä tunteita ja tuntemuksia voi jo käsitellä. Ryhmää ohjaa aina vertaisohjaaja. Hän on myös omainen, joka jakaa samat tuntemukset ja kokemukset läheisen psyykkisestä sairaudesta. Ryhmässä omainen huomaa, ettei hän ole vaikeassa tilanteessa yksin. Ryhmässä opitaan tunnistamaan stressiä ja läheisen sairastumiseen liittyvien tunteiden kirjoa. Siellä harjoitellaan myös konkreettisia taitoja, kuten jämäkkyyttä omien rajojen pitämiseen ja vaikeiden tilanteiden vuorovaikutustaitoja. Kaikki nämä ovat uudenlaisia ratkaisu- ja toimintamalleja, joiden hallitseminen on hyödyllistä psyykkisesti sairaan henkilön läheiselle. Prospect-ryhmässä omainen voi myös pysähtyä pohtimaan, mitä itselleen tärkeitä asioita hän on läheisen sairastumisen takia jättänyt sivuun. Osallistujat suuntaavat katseensa tulevaisuuteen, tekevät itselleen uusia tavoitteita ja suunnitelman niiden toteuttamiseen. Kaikki tämä syntyy konkreettisten harjoitusten ja tehtävien avulla. Vertaistuen avulla omaiselle avautuu polku, jota pitkin voi pienin askelin ottaa elämänsä takaisin omiin käsiinsä. Erillisyys sairastuneesta perheenjäsenestä vahvistuu, kun ryhmässä löytää lisää voimavaroja, selviytymistaitoja ja tukiverkostoja mielenterveyskuntoutujan omaisena toimimiseen. Prospect tukee omaisena selviytymistä ja jaksamista kokonaisvaltaisesti.

PROSPECT-RYHMIÄ ON TÄLLÄKIN HETKELLÄ KÄYNNISSÄ eri puolilla Eurooppaa. Eufami, omaisjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö, seuraa niitä aktiivisesti ja kehittää toimintaa ryhmistä saadun palautteen avulla. Suomen FinFami ja aktiiviset paikallisyhdistykset ovat olleet alusta alkaen mukana Prospect-mallin kehittämisessä. Ryhmiin on vuoden 2010 jälkeen osallistunut yli 500 omaista. Suomalaisten aktiivisuutta kuvaa myös se, että meillä on aivan viime vuosina kehitetty jatko-osa Prospect Plus, joka syventää peruskurssin aiheita. Suomessa on tällä hetkellä noin 70 Eufamin lisensoimaa Prospect-ryhmän vertaisohjaajaa. Ohjaajaksi voi ryhtyä ryhmän käynyt omainen, joka osallistuu ohjaajakoulutukseen ja sen jälkeen ohjaa kaksi ryhmää kokeneemman ohjaajan kanssa. Palataanpa vielä takaisin Prospect-ryhmään. Se on nyt koolla viimeistä kertaa. Osallistujat listaavat ajatuksiaan kurssista. Ne kirjataan yhdessä keskustellen fläppitaululle. He pitivät eniten kokemusten jakamisesta. Kertomalla ryhmässä oman tarinansa myös ymmärrys omasta tilanteesta lisääntyi. Kurssin tehtävät ja harjoitukset olivat erityisen hyödyllisiä. Ne tekivät asioita näkyväksi. Luottamuksellinen ilmapiiri ja hyvä vuorovaikutus yhdistivät ryhmän jäseniä. Lopuksi puhe siirtyy omaan jaksamiseen ja niihin uusiin keinoihin, joita kurssilla löytyi. Viimeisellä kerralla Prospect-ryhmässä jätetään haikeat hyvästit. Hetken tuntuu, että ryhmästä on vaikeaa luopua, koska siellä on koettu ja jaettu monta tärkeää asiaa. Toisaalta yhteys ei katkea tähän. Ryhmän jäsenet ovat sopineet tapaavansa puolen vuoden kuluttua uudelleen. Silloin he kuulevat toisiltaan, miten kurssilla tehdyt tulevaisuuden suunnitelmat ovat toteutuneet. Tänään kaikki ovat voimaantuneina valmiita jatkamaan eteenpäin.

Kirjoittaja Piitu Parmanne,
Prospect-vertaisryhmän ohjaaja, Helsinki

Pin It on Pinterest