Sairaanhoitajaopiskelijat Aada ja Leena Laurea-ammattikorkeakoulusta ovat tehneet oppaan ”Mielenterveysomaisena toimivan lapsen etu”, joka käsittelee lapsen ja nuoren käytössä olevia ennaltaehkäiseviä tukipalveluja. Alla on Aadan ja Leenan ajatuksia aiheesta.

Tunnetko lapsen tai nuoren, joka hoivaa sairastunutta läheistään? Tiedätkö mistä voit saada tukea?

Olemme sairaanhoitajaopiskelijat Aada ja Leena Laureasta ja olemme tehneet työn, jossa käsitellään lapsen ja nuoren käytössä olevia ennaltaehkäiseviä tukipalveluita. Opas on tuotettu osana opinnäytetyötä: Lapsen etu läheisen sairastuessa psyykkisesti: Ennaltaehkäisevien tukipalveluiden merkitys. Opas on tehty FinFami Uusimaa ry:lle.

Ennaltaehkäisevillä tukipalveluilla tarkoitetaan ennaltaehkäisevän lastensuojelun tukipalveluita. Ennaltaehkäisevällä lastensuojelulla pyritään ehkäisemään lastensuojelun asiakkuuksia.

Mielenterveysomainen tarkoittaa psyykkiseen häiriöön sairastuneen henkilön omaisia, joskus omainen voi olla lapsi tai lapsen sisarus. Hoivaajalapsi tarkoittaa lasta, joka hoivaa psyykkiseesti tai fyysisesti sairastunutta perheenjäsentään. Hoivaajalapsi-ilmiö on ristiriidassa lapsen edun kanssa, eikä Suomen lainsäädäntö tunnista lasta omaisen asemassa. Ennaltaehkäisevissä tukipalveluissa lasten huomiointi on todettu vajavaiseksi.

Ennaltaehkäisevistä tukipalveluista pitäisi saada tukea lapsen ja nuoren elämän eri vaiheissa. Näihin palveluihin kuuluvat lastenneuvolat, perheneuvolat, varhaiskasvatus, oppilashuolto sekä perusterveydenhuolto. Tukipalveluita vahvistaa järjestöt, nuorisotyö seurakunta sekä harrastus- ja liikuntatoimi. Tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä lasten- ja nuorten tukipalveluille, sekä hoivaajalapsille, jotka hoivaavat sairasta vanhempaa tai sisarusta. Hoivaajalapset ovat ristiriitaisessa asemassa oman etunsa puolesta. Käsittelemme lapsilainsäädäntöä sekä lasten ja nuorten oirehdintaa. Lasten ja nuorten oirehdinta tarkoittaa oireilua, mikä voi syntyä seurauksena vanhemman tai sisaruksen hoivaamisesta. Oirehdinnan tiedostaminen mahdollistaa tilanteen tunnistamisen tukipalveluissa sekä mahdollisuuden ohjata perhe tarvittaessa terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin.

Teksti ja opas

Aada ja Leena

Pin It on Pinterest