Mielen hyvinvoinnin järkkyminen on uusi tilanne sairastuneelle ja koko lähipiirille. Sairaus luo epävarmuutta ja nostaa pintaan erilaisia tunteita. Tuttu vuorovaikutus läheisen kanssa saattaa kokea suuren muutoksen. Jokainen tilanne on yksilöllinen ja vaatii myös omanlaiset ratkaisunsa. Kokosimme 12 kohdan työkalupakin, josta voi olla apua perheelle ja lähipiirille silloin, kun yksi sairastuu.

1. Hanki tietoa läheisen sairaudesta

Yksi näkökulma läheisen tukemiseen on hankkia tietoa. Kun tietämystä läheisen sairaudesta ei ole, voi syntyä väärinymmärryksiä ja -tulkintoja, ja perheen vuorovaikutus kärsii. Kun läheinen sairastuu, tavallisia arjen kohtaamisia ja vuorovaikutusta saatetaan myös tulkita liikaa sairauden kautta, vaikka yksilö on paljon muutakin kuin vain oireensa. Asioita saatetaan laittaa liikaakin sairauden piikkiin.

Tiedon puute aiheuttaa myös epävarmuutta ja pelkoa. Ymmärrys läheisen sairaudesta tukee koko perhettä.

2. Tiedosta odotuksesi

Odotuksemme voivat vaikuttaa läheisen kuntoutumiseen. Jos läheisellämme on takana viikkojen sairaalahoitojakso, saatamme ajatella, että sairaalahoito on parantanut hänet. Sairaalajakson jälkeen läheinen saattaa alkaa kiriä opinto- tai työsuorituksissa, mikä nostaa hänen stressitasoaan ja voi johtaa uuteen relapsiin ja mahdolliseen sairaalahoitoon.
Tiedät ja tunnet sairastuneen paremmin kuin esimerkiksi hoitava taho. Tämän kokemuksen hyödyntäminen sekä odotusten pienenpieni lasku saattavat auttaa läheistäsi kuntoutumisen tiellä.

3. Hanki tukea

Stigma eli häpeäleima voi estää joitain perheitä hakemasta tukea. Tuki kuitenkin lisää hyvinvointia ja tarjoaa tietoa. Esimerkiksi vertaistukiryhmä voi antaa hyödyllistä näkökulmaa perheen arkeen, ja voitte saada hyviä toimintamalleja ja työkaluja avuksenne.

Parhaimmillaan vertaistoiminta kohentaa perheenjäsenten elämänlaatua, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja muuttaa suhtautumista myös sairauteen.

4. Osallistu läheisesi hoitoon

Keskustele läheisesi kanssa, kuinka voisit tukea häntä. Yksilönsuoja ei estä sinua osallistumasta läheisesi hoitoon. Ole myös yhteydessä läheisesi hoitokontaktiin, jos se vain on mahdollista.

5. Anna kontrolli läheisellesi

Mielenterveydellisistä ongelmista kärsivät ihmiset voivat kokea menettävänsä elämänhallinnan ja tulevansa leimatuksi. Itsetunto saattaa kärsiä. Tämän tiedostaminen on tärkeää. Kohtele läheistäsi kunnioittavasti, olivatpa hänen oireensa mitä tahansa. Anna läheisellesi mahdollisuus onnistua arjen pienissä asioissa, sillä onnistumisen kokemukset lisäävät tunnetta omasta merkityksestä. Se on meille kaikille tärkeää!

6. Rohkaise läheistäsi puhumaan hoitokontaktinsa kanssa

Mielenterveyden häiriöissä lääkityksellä on tärkeä rooli. Rohkaise läheistäsi puhumaan hoitokontaktinsa kanssa lääkityksiin liittyvistä seikoista. Muistuta läheistäsi, että hän on aktiivinen osallistuja omassa hoidossaan.

7. Hyväksy häpeän ja syyllisyyden tunteet

Syyllisyys ja häpeä ovat normaaleja reaktioita tilanteessa, jossa läheinen sairastuu ja elämä muuttuu. Perheessä voidaan miettiä, onko jotain jäänyt huomaamatta tai onko jossain tilanteessa toimittu väärin. Mielenterveysongelmat ovat monisyisiä haasteita, joissa ei ole yhtä selittävää tekijää.

Usein mietityttää myös oma oikeus nauttia elämästä, kun perheenjäsen on sairastunut eikä kykene samanlaiseen elämään kuin muut perheenjäsenet. Nämä tunteet ovat luonnollisia.

8. Tunnista läheisesi rohkeus

Läheisesi kuntoutumisen polulla on monta kohtaa, mm. oireidenhallinta, lääkityksen säännöllinen noudattaminen, sairauteen liittyvän häpeäleiman käsittely ja arjen toimintakyvyn säilyttäminen. Läheiseltäsi vaaditaan valtavasti arjen rohkeutta edetä polullaan. Tunnista ja kerro tämä!

9. Huolehdi itsestäsi

Kun voit itse hyvin, voit auttaa myös läheistäsi kokonaisvaltaisemmin. Huomioi itsesi ja koko perheesi. Kaiken huomion keskittäminen läheiseesi voi uuvuttaa sinut. Löydä itsellesi omaa aikaa sekä harjoitteita ja toimintamalleja hyvinvointisi vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

10. Ota rauhassa

Kun läheistäsi on kohdannut mielenterveyden haaste, tarvitaan kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. Muista kuntoutumisen tien “babystepsit” – pikku hiljaa kokeillen – kaksi askelta eteen ja yksi taakse.

11. Välitä toivoa

Mielenterveyden häiriöön sairastuminen ei poissulje hyvän ja kokemusrikkaan elämän elämistä. Korosta tätä seikkaa myös läheisellesi!

12. Vaikuta poliittisesti

Kannusta perheitä ottamaan kantaa poliittiseen päätöksentekoon. Mielenterveysongelmilla on suuri kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Vaikuttamalla edesautat myös läheisesi saamien palveluiden kehittymistä.

FinFami Uusimaa tarjoaa koronan aiheuttaman poikkeustilanteen aikana läheisille seuraavia palveluita: verkkolunetoja Facebokissa, chat-ryhmä Tukinetissä, omaisten suljettu ryhmä Facebookissa ja tuki- ja neuvontapuhelinpalvelut.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Petteri Liikanen
Petteri Liikanen

Järjestöasiantuntija

p. 050 576 8531
[email protected]

Pin It on Pinterest